Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Защита на дипломни работи за ОКС "Магистър"

   

Практико-приложен държавен изпит за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Учител по география в средното училище” 15.09.2023 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата Зала Час
„Геология и палеонтология” 07.03.2023 г.
05.06.2023 г.
   
„Геохимия” и „Гемология“    
МППИ, „Икономическа геология“ 07.03.2023 г.
05.06.2023 г.
   
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 17.02.2023 г.
16.06.2023 г.
   
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
246 9:00
задочно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
246 9:00
РРУ и РУСР редовно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
   
задочно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
   
ИКУВ, „Геоморфология” и „Управление на природната среда и рискови процеси” редовно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
137 9:00
задочно обучение
07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
137 9:00
„Регионална сигурност” и „Географско образование” 07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
277 9:00
Управление на човешките ресурси 07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
277 9:00
ПУТС 07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
277 9:00
ГИСК 07.03.2023 г.
05.09.2023 г.
252Б 9:00
КПГ 07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
81 9:00
Регионални изследвания и устойчиви региони 07.03.2023 г.
07.07.2023 г.
05.09.2023 г.
81 9:00
Учител по география в средното училище 07.03.2023 г.
05.09.2023 г.
277 9:00