Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Прием на студенти в ОКС “магистър” за летен семестър на учебната 2020/2021 година

   

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС “МАГИСТЪР” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Геолого-географски факултет обявява летен прием по следните магистърски програми:

 

Специалност „Геология“

 

 • Икономическа геология
  Форма на обучение: редовна
  Срок на обучение: 2 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане след събеседване
  Брой места: без ограничение
  Събеседване – 5.02.2021 г. от 13 ч.

 

Специалност „География“

 

 • Географски информационни системи и картография (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Изменения на климата и управление на водите (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Изменения на климата и управление на водите за ОКС «бакалавър» със 180 кредита, независимо от професионалното направление или ОКС «професионален бакалавър» в професионално направление 4.4. Науки за земята
  Форма на обучение: редовна
  Срок на обучение: 4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Геоморфология (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Управление на природната среда и рискови процеси (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Ландшафтна екология и природен капитал (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Регионално развитие и управление (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

 • Развитие и управление на селските райони (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна/задочна
  Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

Специалност „Регионално развитие и политика“

 • Планиране и управление на териториални системи (за неспециалисти)
  Форма на обучение: редовна
  Срок на обучение: 3 семестъра
  Основание: обучение срещу заплащане, прием по документи
  Брой места: без ограничение

 

Подаване на документи:

 • Документите се подават по електронен път на адрес: dany@gea.uni-sofia.bg
 • Всички документи трябва да са сканирани в pdf формат.
 • При технически проблеми и за въпроси - лице за контакт е:
  инспектор Даниела Анчева
  каб. 268, тел: 02 9308 384
  имейл: dany@gea.uni-sofia.bg

 

Необходими документи:

 • Молба по образец;
 • Диплома с приложението към нея за завършено висше образование за притежаващи диплома;
 • Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в СУ през учебната 2019/2020 г.;
 • Академична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ-ове през учебната 2019/2020 г.
 • Диплома за завършено средно образование;
 • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева

 

Таксата се заплаща с банков превод по сметката на СУ “Св. Кл. Охридски”:

БНБ - Централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD
Получател: СУ “Свети Климент Охридски”
Вносител: Три имена
Основание за плащане: КМК-ГГФ

 

Срокове:

 • Прием на документи: от 22 до 30 януари 2021 г.
 • Класиране на кандидатите: до 3 февруари 2021 г.
 • Записване на кандидатите: от 10 до 12 февруари (след издадена заповед за записване).