Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / Специалност География / Регионални геоенергийни ресурси и стратегии

   

Срок на обучение: 2 семестъра за специалисти
Форма на обучение: редовна

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

 

 

Срок на обучение: 3 семестъра за неспециалисти
Форма на обучение: редовна

 

Квалификационна характеристика

Учебен план