Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 4.4. науки за земята /политическа и електорална география на публичната власт/, обявен в ДВ, бр. 63/18.08.2015 г.