Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата – регионално развитие, демография и управление на човешките ресурси), ДВ бр. 90/16.11.2012 г.