Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Възможности за преподавателска мобилност по програма Еразъм+

   

На страницата на програма Еразъм+ в сайта на СУ - https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/staff/ka103/ е представена информация за възможностите и условията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ за настоящата академична 2020-2021.
Квотата на ГГФ за академична 2020-2021 е 2 мобилности с цел преподаване! Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2021 г. Срокът за подаване на кандидатури е 08.12.2020 г.