Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / График на лятната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година - обновена 09.06.2020г.

   

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

 

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърска степен, редовно и задочно обучение

 

Специалности:

 

Допълнителна информация:

  • Информация относно дати на изпити, липсващи в графика може да получите от Отдел "Студенти".

 

Съобщения:

Изпитите по Ландшафтна екология, ПГБ и ПГК при доц. д-р Камен Нам
ще се проведат по време на поправителната сесия.
Изпитите по Геология на България и Геоложко картиране при доц. Диан Вангелов
ще се проведат по време на поправителната сесия.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОЛОГИЯ

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Основи на сондирането Проф. Щерьо Льомов 22.06.2020 16.00 Дистанционно
2. Кристалометрия Гл.ас. Стефка Денчева 15.06.2020 10.00 Дистанционно
3. Математически методи в геологията Гл.ас. Стефка Денчева 15.06.2020 10.00 Дистанционно
4. Минералогия Проф. Камен Богданов 30.06.2020 11.00 Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Стратиграфия Гл.ас. Дочо Дочев 29.06.2020 12.00 Дистанционно
2. Генетична минералогия Проф. Камен Богданов 29.06.2020 11.00 Дистанционно

 

ТРЕТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Геология на нефта и газа Доц. Никола Ботушаров 19.06.2020 - Дистанционно

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Регионална нефтогазова геология Доц. д-р Никола Ботушаров 27.06.2020 - Дистанционно

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. ТОИ II Доц. Димитър Димитров 03.06.2020 10.00 Дистанционно
2. Хидрология - I Проф. Нели Христова 15-16.06.2020 11.00 Дистанционно
  Геопространствени технологии Доц. Стелиян Димитров 15.06.2020 - Дистанционно
3. Селища и урбанизационни процеси Доц. Георги Бърдаров 18.06.2020 11.00 Дистанционно
4. ГНС Доц. Георги Бърдаров
Доц. Тони Трайков
18.06.2020 11.00 Дистанционно
5. Климатология - II Проф. Нина Николова 20.06.2020 - Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Природни катастрофи и рискове Доц. Камен Нам 10.06.2020 - Дистанционно
2. Ландшафтна екология – II Доц. Биляна Борисова 16.06.2020 10.00 Дистанционно
3. Биогеография Гл.ас. Борислав Григоров 23.06.2020 09.00 Дистанционно
4. Геоморфология - I Проф. Росица Кендерова 30.06.2020 - Дистанционно
5. География на почвите в България Доц. Александър Сарафов 03.07.2020 14.00 Дистанционно
6. Политическа география част II Проф. Марин Русев 29.06.2020 10:00 Дистанционно

 

ТРЕТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Бизнес приложения на геопространствена информация Гл.ас. Евгения Сарафова 08.06.2020 14.00 Дистанционно
2. ПГБ Доц. Камен Нам 09.06.2020 - Дистанционно
3. География на световния океан Гл.ас. Калина Радева 10.06.2020 11.00 Дистанционно
4. Геоурбанистика Доц. Бърдаров 15.06.2020 11.00 Дистанционно
5. РСИГЗЕААТР Доц. Николай Попов
Гл.ас. Ивайло Стаменков
17.06.2020 10.00 Дистанционно
6. Защитени природни обекти в България Доц. Асен Асенова 19.06.2020 11.00 Дистанционно
7. Въведение в пространствения анализ Доц. Стелиян Димитров 20.06.2020 - Дистанционно
8. СИГБ Доц. Калина Милкова 24-26.06.2020 - Дистанционно
9. Кватернерна палеогеография Проф. Росица Кендерова 02.07.2020 - Дистанционно
10. РСИГИЕАА Проф. Марин Русев 01-02.07.2020 9.00 Дистанционно
11. ПГК- II част Доц. Зорница Чолакова 03.07.2020 9.30 Дистанционно
12. Методика на обучението по география Доц. д-р Мая Василева
Ас. Станислава Мишева
09.06.2020 13.00 Дистанционно

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. География на световния океан Гл.ас. Калина Радева 10.06.2020 11.00 Дистанционно
2. Глобална екология Доц. Камен Нам 11.06.2020 - Дистанционно
3. РСИГЗЕААТР Гл.ас. Ивайло Стаменков 15.07.2020 10.00 Дистанционно
4. ИСГСЛА Доц. Николай Попов 20.06.2020 - Дистанционно
5. Планиране и регионална политика Доц. Димитър Димитров 21.06.2020 11.00 Дистанционно
6. Биогеография на България Гл.ас. Борислав Григоров 24.06.2020 09.00 Дистанционно
7. РИСГ на Балканските страни Гл. ас. Христо Доков 30.06.2020 14.00 Дистанционно

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГЕОГРАФИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. ТОИ II Доц. Димитър Димитров 21.07.2020 10.00 Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Спътникова метеорология и климатология Доц. Антон Филипов 16.06.2020 - Дистанционно
2. Дистанционни (аерокосмически) изследвания Гл.ас. Иван Иванов 16.06.2020 - Дистанционно
3. География на почвите в България Доц. Александър Сарафов 03.07.2020 14.00 Дистанционно
4. Геоморфология - II Проф. Росица Кендерова 20.07.2020 - Дистанционно

 

ТРЕТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Медицинска география Гл.ас. Нели Веселинова 16.06.2020 11.00 Дистанционно
2. Въведение в пространствения анализ Доц. Стелиян Димитров 20.06.2020 - Дистанционно
3. РСИГИЕАА Гл.ас. Христо Доков 19.07.2020 10.00 Дистанционно
4. География на туризма Гл.ас. Раденка Митова 20.07.2020 - Дистанционно
5. ПГК- I част Доц. Зорница Чолакова 31.07.2020 9.30 Дистанционно

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Планиране и регионална политика Доц. Димитър Димитров 22.07.2020 11.00 Дистанционно
2. РСИГЗЕААТР Гл.ас. Ивайло Стаменков 15.07.2020 10.00 Дистанционно

 

ПЕТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. РСИГ на Балканските страни Гл.ас. Христо Доков 18.07.2020 10.00 Дистанционно
2. РГЕС Гл.ас. Ивайло Стаменков 15.07.2020 10.00 Дистанционно

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Природна среда за развитие на туризма - II част Доц. Александър Сарафов 03.06.2020 10.00 Дистанционно
2. Икономика на туризма Проф. Галина Рашкова
Доц. Елена Петкова
08.06.2020 10.00 Дистанционно
3. Психология Гл.ас. Милен Миланов 02.06.2020 14.00 Дистанционно
4. СИСРТ Доц. Калина Милкова 17-18.06.2020 - Дистанционно
5. Основи на туризма Гл.ас. Раденка Митова 18.06.2020 14.00 Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Ресторантски операции Проф. Соня Милева
Доц. Елена Петкова
08.06.2020 - Дистанционно
2. Туристическа картография Гл.ас. Евгения Сарафова 09.06.2020 14.00 Дистанционно
3. Компютърни информ. системи в туризма Ас. Емил Петров 09.06.2020 10.00 Дистанционно
4. Маркетинг в туризма Доц. Мариана Асенова
Доц. Елена Петкова
11.06.2020 10.00 Дистанционно
5. Специализирани видове туризъм Доц. Вера Николова 11.06.2020 10.00 Дистанционно
6. Управление на туристическите дестинации Проф. Васил Маринов
Доц. Мариана Асенова
12.06.2020 - Дистанционно
7. Въведение в Търговското право Проф. Ганета Минкова - - Дистанционно
8. Бизнес симулации в туризма Гл.ас. Атанас Казаков - - Дистанционно
9. Световни туристически райони и дестинации Доц. Вера Николова
Гл.ас. Атанас Казаков
17.06.2020 - Дистанционно
10. Организационно поведение Доц. Цветан Давидков 24.06.2020 - Дистанционно
11. Туристически ресурси Доц. Вера Николова
Доц. Елка Дограмаджиева
29-30.06.2020 - Дистанционно
12. Градски туризъм Гл.ас. Атанас Казаков 05.06.2020 - Дистанционно

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Природозащитна право Проф. Ганета Минкова - - Дистанционно
2. Психология Гл.ас. Милен Миланов 09.06.2020 14.00 Дистанционно
3. Основи на управлението на околната среда Доц. Даниела Златунова 11.06.2020 12.00 Дистанционно
4. Обща и регионална статистика Мария Желязкова 09.06.2020 15.00 Дистанционно
5. Политическа социология Гл.ас. Надежда Жечкова 12.06.2020 09.00 Дистанционно
6. Информатика Гл.ас. Даниела Георгиева 15.06.2020 - Дистанционно
7. Политическа реторика и водене на преговори Доц. Нели Стефанова 22.06.2020 - Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

 

Начален

час

Каб./Ауд
1. СИГБ Проф. Веселин Бояджиев 08.06.2020 9.00 Дистанционно
2. Природна география на България Доц. д-р Биляна Борисова 22.06.2020 10.00 Дистанционно
3. Демография и управление на човешките ресурси Доц. Климент Найденов 02.07.2020 - Дистанционно

 

ТРЕТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Политики на европейска интеграция Гл.ас. Методи Иванов, Ас. Николай Кацарски, Ас. Антонина Атанасова 10.06.2020 10.00 Дистанционно
2. Местно самоуправление Гл.ас. Методи Иванов
Ас. Антонина Атанасова
17.06.2020 10.00 Дистанционно
3. Управление на градски системи Доц. Климент Найденов 22.06.2020 - Дистанционно
4. Управление на проекти Доц. Климент Найденов 03.07.2020 12.00 Дистанционно

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Електорална география Проф. Веселин Бояджиев 08.06.2020 13.00 Дистанционно
2. Природни и геолжоки рискове Гл.ас. Зорница Доцева 08.06.2020 - Дистанционно
3. Стратегическо планиране Гл.ас. Методи Иванов
Ас. Николай Кацарски
Ас. Антонина Атанасова
10.06.2020 14.00 Дистанционно
4. Туристическа политика и планиране Проф. Васил Маринов 10.06.2020 - Дистанционно
5. Иконом. и полит. Организации в Европа Гл.ас. Христо Доков 04.07.2020 10.00 Дистанционно
6. География на Балканските страни Ас. Кристиян Луканов 12.06.2020 - Дистанционно

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГПСТ

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата Начален час Каб./Ауд
1. Основи на СИГ Доц. Георги Бърдаров 17.06.2020 11.00 Дистанционно
2. Въведение в природната география Доц. д-р Биляна Борисова 22.06.2020 13.00 Дистанционно
3. Геодемография Доц. Климент Найденов 02.07.2020 - Дистанционно

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ И ГЕОГРАФИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

ПЪРВИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Геология Доц. Полина Павлишина 22.06.2020 11.00 Дистанционно
2. География на населението и селищата Доц. Георги Бърдаров
Доц. д-р Тони Трайков
23.06.2020 11.00 Дистанционно

 

ВТОРИ КУРС

Дисциплина Лектор Дата

Начален

час

Каб./Ауд
1. Хидрология на България Проф. Нели Христова 08.06.2020   Дистанционно
2. Климатология Проф. Нина Николова 15.06.2020 - Дистанционно
3. Ландшафтна екология Доц. Биляна Борисова 16.06.2020 10.00 Дистанционно
4. РСИГЗЕААТР Доц. Николай Попов 17.06.2020 10.00 Дистанционно
5. Социално-икономическа география на България Гл.ас. Румен Недков 19.06.2020 11.00 Дистанционно