Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Дати за защита на дипломни работи и държавни изпити за учебната 2017/2018г.

   

Държавен изпит за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата
„География” 12.02.2018 г.
03.09.2018 г.
12.02.2019 г.
„Геология” 12.02.2018 г.
03.09.2018 г.
12.02.2019 г.
„Туризъм” 12.07.2018 г.
07.09.2019 г.
„История и география” и „География и биология” 27.07.2018 г.
03.09.2018 г.
„Регионално развитие и политика” 12.02.2018 г.
03.09.2018 г.
12.02.2019 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Специалност Дата
„Геология и палеонтология” 16.03.2018 г.
08.06.2018 г.
„Геохимия” и „Гемология“ 16.03.2018 г.
08.06.2018 г.
„Туризъм и Екотуризъм” 15.02.2018 г.
21.06.2018 г.
„Културен туризъм” 16.02.2018 г.
22.06.2018 г.
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
09.03.2018 г.
06.07.2018 г.
задочно обучение
06.07.2018 г.
11.09.2018 г.
РРУ и РУСР редовно обучение
09.03.2018 г.
06.07.2018 г.
задочно обучение
06.07.2018 г.
11.09.2018 г.
ИКУВ и „Геоморфология” редовно обучение
23.03.2018 г.
14.09.2018 г.
задочно обучение
23.03.2018 г.
06.07.2018 г.
„Регионална сигурност” и „Географско обучение” 09.03.2018 г.
06.07.2018 г.
11.09.2018 г.
Управление на човешките ресурси 08.03.2018 г.
05.07.2018 г.
10.09.2018 г.
ГИСК, РГРС, КПГ, ПУТС 13.03.2018 г.
11.09.2018 г.
13.03.2019 г.