Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Дати за държавни изпити и защита на дипломни работи за учебната 2021/2022г.

   

Държавен изпит за квалификационно ниво Бакалавър

*посочените дати са за студенти завършили предходни години

Специалност Дата Зала
„География” 07.02.2022 г.*
08.09.2022 г.
252
„Геология” 07.02.2022 г.*
08.09.2022 г.
83
„Туризъм” 14.07.2022 г.*
08.09.2022 г.
245
„История и география” и „География и биология” 27.07.2022 г.
08.09.2022 г.
242
„Регионално развитие и политика” 07.02.2022 г.*
08.09.2022 г.
289
„География и английски език” 27.07.2022 г.
08.09.2022 г.
 

 

Писмен държавен изпит по английски език за квалификационно ниво Бакалавър
*поправителна сесия

Специалност Дата
„География и английски език” 11.07.2022 г.
08.09.2022 г.*

 

Практико-приложен държавен изпит за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Учител по география в средното училище” 15.09.2022 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

*посочените дати са за студенти завършили предходни години

Магистърска програма Дата
„Геология и палеонтология” 07.03.2022 г.*
03.06.2022 г.
„Геохимия” и „Гемология“
МППИ, „Икономическа геология“ 07.03.2022 г.*
03.06.2022 г.
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 18.02.2022 г.*
17.06.2022 г.
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
задочно обучение
07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
РРУ и РУСР редовно обучение
07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
задочно обучение
07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
ИКУВ, „Геоморфология” и
„Управление на природната среда и рискови процеси”
редовно обучение
07.03.2022 г.*
06.07.2022 г.
05.09.2022 г.
задочно обучение
07.03.2022 г.*
06.07.2022 г.
05.09.2022 г.
„Регионална сигурност” и „Географско образование” 07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
Управление на човешките ресурси 07.03.2022 г.*
06.07.2022 г.
05.09.2022 г.
ПУТС 07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
ГИСК 07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.
КПГ 07.03.2022 г.*
06.07.2022 г.
Учител по география в средното училище 07.03.2022 г.*
05.09.2022 г.