Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Дати за държавни изпити и защита на дипломни работи за учебната 2020/2021г.

   

Държавен изпит за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата
„География” 19.02.2021 г.
„Геология” 19.02.2021 г.
„Туризъм” 14.07.2021 г.
09.09.2021 г.
„История и география” и „География и биология” 14.07.2021 г.
09.09.2021 г.
„Регионално развитие и политика” 19.02.2021 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Специалност Дата
„Геология и палеонтология” 30.09.2020 г.
15.03.2021 г.
07.06.2021 г.
„Геохимия” и „Гемология“ 30.09.2020 г.
28.01.2021 г.
МППИ, „Икономическа геология“ 05.03.2021 г.
05.06.2021 г.
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 19.02.2021 г.
18.06.2021 г.
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
задочно обучение
12.03.2021 г.
РРУ и РУСР редовно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
задочно обучение
05.07.2021 г.
16.09.2021 г.
ИКУВ, „Геоморфология” и
„Управление на природната среда и рискови процеси”
редовно обучение
05.03.2021 г.
10.09.2021 г.
задочно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
„Регионална сигурност” и „Географско образование” 05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
16.09.2021 г.
Управление на човешките ресурси 08.03.2021 г.
05.07.2021 г.
17.09.2021 г.
ПУТС 19.02.2021 г.
16.09.2021 г.
ГИСК, РГРС, КПГ 05.03.2021 г.
16.09.2021 г.