Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Ландшафтна екология и опазване на природната среда / Преподаватели

   
 • Проф. д-р Асен Асенов
  Биогеография, Природна география, Фитоценология,
  Защитени природни обекти, Геоботаника
  каб. 261-А, тел. 02 9308 449
  assenov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Биляна Борисова
  Ландшафтна екология, Ландшафтно планиране,
  Екологични оценки и експертизи
  каб. 261-А, тел. 02 9308 449
  billiana@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Димитър Желев
  Природна география на България, Природна география на континентите,
  Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
  каб. 261-Б, тел. 02 9308 448
  zhelev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Зорница Чолакова
  Природна география на България, Природна география на континентите,
  Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
  каб. 261-Б, тел. 02 9308 448
  cholakova@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Борислав Григоров
  Биогеография, География на почвите
  каб. 260-Б, тел. 02 9308 361
  b.grigorov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Петко Божков
  Ландшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
  каб. 260-Б, тел. 02 9308 361
  pbozhkov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. д-р Николай Николов
  Биогеография, Екосистемни услуги, Природна география
  каб. 261-А, тел. 02 9308 449
  n.nikolov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Ангел Велчев, пенсионер
  Ландшафти, Физическа география
  каб. 261-Б, тел. 02 9308 448

 

 • Доц. д-р Камен Нам, пенсионер
  Ландшафтна екология, Глобална екология,
  Природни катастрофи и рискове, Природна география на България

 

 • Проф. д-р Румен Пенин, пенсионер
  Ландшафти, Физическа география, Геохимия на ландшафта,
  Ландшафти на света, Балкански полуостров
  каб. 261-Б, тел. 02 9308 448
  penin@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Александър Сарафов, пенсионер
  Обща физическа география, География на почвите
  каб. 260-Б, тел. 02 9308 361
  saraffov@gea.uni-sofia.bg