Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Микроклимат и микрометеорологични измервания в Западни Родопи – приложения при климатични и геоморфоложки изследвания

   

Микроклимат и микрометеорологични измервания в Западни Родопи – приложения при климатични и геоморфоложки изследвания, договор № 80-10-182/2022 г, Университетски фонд «Научни изследвания», Софийски университет «Св. Климент Охридски»

Microclimate and micrometeorological measurements in the Western Rhodopes – applications in climatic and geomorphological studies, contract No. 80-10-182/2022, University Fund "Scientific Research", Sofia University "St. Kliment Ohridski»