Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Алумни клуб / Списък на завършилите ГГФ - Регионално развитие и политика

   
Име Месторабота
Випуск 2001
Теменужка  Георгиева  Спасова

Теменужка Спасова

Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Випуск 2010

 

Надежда Терчева

Райфайзенбанк България ЕАД
Випуск 2012
Стефка Атанасова Кръстева

Стефка Кръстева

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
– Белово, Септември, Велинград“
Ангелина Федева Иванова

Ангелина Иванова

All Channels Communication Group
Випуск 2013

 

Ана Димитрова

 

“Географика” ООД
Випуск 2016
Николай Веселинов Раянов

Николай Раянов

Проксиад АД
Петър Владимиров Пенчев

Петър Пенчев

 

Космос Ейджънси

Ралица Ромео Цветанова

Ралица Цветанова

 

АмАм БГ ООД