Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Лицензи Microsoft Office 365 за продукти и услуги

   

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт преподаватели, служители и студенти от Софийския университет получават правото да използват лицензирани продукти и услуги от Microsoft Office 365. Той включва в себе си:

  • локална инсталация на предназначения за това софтуер от пакета 365 - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive и др.;
  • използване online чрез браузър на същите продукти, както и на други услуги.

Стъпки:

  1. Регистрация на адрес https://365.uni-sofia.bg/
  2. Влизане и основни настройки в профила - https://portal.office.com
  3. Ползване на услуги чрез браузър или инсталация на продукти локално на компютъра - https://portal.office.com

Информация и регистрация