Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД

   

Само за най-любопитните

Оторизиран представител за ФзФ:

  • Виктор Гущеров - viktor@phys.uni-sofia.bg / 02 8161 774

Регистър за академичния състав:

Регистър за научната дейност

Етапи:

1. Открийте профила си в РНД-учени

2. Списък с публикациите.

3. Академични длъжности и научни степени от ВАК.

4. Наукометрични показатели.

5. Задължително при подаване на заявката към НАЦИД.

Помощна информация

1. Забравена парола.

2. Важни особености при работа в регистрите.

3. Проекти.