Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Достъп до паркингите в кампус Лозенец

   

 

Общо предназначение

Достъпът на автомобили до паркингите в кампус Лозенец се контролира с бариери. Преминаването през тях в двете посоки се осъществява безконтактно чрез индивидуални карти с чип.

От Физическия факултет право на карта имат всички на щатна длъжност и докторанти.

 

Правила

  • Всеки притежател на карта няма право да я преотстъпва или продава на други лица;
  • Всеки с право на карта не може да има повече от една активна, като към нея могат да се опишат до два регистрационни номера на автомобили;
  • В случай на установено неправомерно използване на картата същата се деактивира;
  • При загубена или повредена карта същата се деактивира, като издаването на дубликат е за сметка на лицето, притежател на картата;
  • Всеки ползвател на паркинга е длъжен да паркира правилно автомобила си, така че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства заемането на паркоместата в непосредствена близост;
  • Забранени са престоят или паркирането пред аварийни изходи, входове, помещения за техническо обслужване и тревни площи;
  • Забранено е паркирането на автомобили от 22:00 ч. до 06:00 ч.;
  • При смяна на автомобила ползвателят на картата е длъжен своевременно да подаде новите данни за автомобила при управителя на сградите;
  • Портиерите в кампуса нямат задължение за охрана на паркираните автомобили.

 

Заявка за карта

Заявлението за получаване на карта се попълва и се предава в деканат. При положителна резолюция първоначалната еднократна такса от 20 лева се заплаща в касата на ФМИ. Във всеки втори и четвърти понеделник от месеца заявлението се предава във ФМИ. След издаване и регистриране на картатата в системата тя се предава на заявителя.