Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Административни / Снабдяване с устройства и материали - от склад и чрез закупуване

   

 

Контакти:

Домакин – Евгени Начев
сграда В, сутерен, вход от север

Зам. декан АСД – Виктор Гущеров
В-51, 02 / 8161 774, vd_admin@phys.uni-sofia.bg

Деканат - Анелия Велиновска
А-417, 02 / 8161 447, velinovska@phys.uni-sofia.bg

Деловодство ФзФ
А-409, 02 / 8161 864, delovodstvo@phys.uni-sofia.bg

Счетоводство - Цветанка Живкова
А-116, 02 8161 813, schetovodstvo@phys.uni-sofia.bg

За съвети по стъпките от съответната процедура можете да се консултирате с лицето в някой от посочените контакти.

 

Процедурите по придвижване на документите, включително и за снабдяване при закупуване, се извършват от секретаря на съответната катедра или лично от заявителя.

I. За сметка на бюджета на ФзФ.

II. За сметка на договор.

Стъпките за всички варианти са описани в страницата по-долу

 

I. За сметка на бюджета на ФзФ.

 

Вариант 1: Продуктът може да бъде получен от склада.

1. Отправя се запитване към домакина за наличност.

Ако отговорът е отрицателен, се преминава към Вариант 2.

2. Подава се заявка( бланка ) за получаване от склад и се предава на домакина или зам-декана.

3. При положителна резолюция домакинът се свързва със заявителя за уговорка.

 

Вариант 2: Продуктът е необходимо да бъде закупен.

1. Заявителят проверява в сайта на СУ коя фирма е сключила договор за съответния продукт. Ако го няма в списъка на договора за неговата група продукти, е необходимо да се получи информация от доставчика предоставя ли се такъв и на каква цена.

Контакти с доставчика има в договора, публикуван в сайта.

2. Според т.1 се попълва доклад за закупуване по образец от името на декана. Подписва се електронно от служебно лице, ако е заложено в бланката. Изпраща се за електронен подпис от декана.

3. При одобрение докладът се изпраща до деловодството на ФзФ.

4. В деканат се получава писмо с положителна резолюция от ректората.

5. Деканат изпраща до заявителя справка от Архимед.

6. По електронната поща се изпраща до доставчика заявка за получаване, която включва:

 • свободен пояснителен текст на писмото;
 • попълнения доклад за закупуване с доказателство за положителна резолюция от администрацията в ректорат(справка от "Архимед").

7. При възможност получаването на стоката се осъществява в присъствието на заявителя(за да провери съответствията) и домакина.

8. В счетоводството се предоставят следните документи:

 • Копие от фактурата, ксерокопирано при доставката или копие, предоставено от доставчика по електронната поща;
 • Копие от приемо-предавателния протокол;
 • Копие на първоначалния доклад с доказателство за положителна резолюция.

 

II. За сметка на договор.

 

Вариант 1: Осчетоводява се от ФзФ

1. Ръководителят на договора проверява в счетоводството дали според план-сметката може да бъде закупен продуктът.

2. Заявителят проверява в сайта на СУ коя фирма е сключила договор за съответния продукт. Ако го няма в списъка на договора за неговата група продукти, е необходимо да се получи информация от доставчика предоставя ли се такъв и на каква цена.

Контакти с доставчика има в договора, публикуван в сайта.

3. Според т.2 се попълва доклад за закупуване по образец от името на ръководителя на договора и той се подписва.

4. Докладът се изпраща в деловодството на ФзФ (delovodstvo@phys.uni-sofia.bg).

5. Заявителят получава адрес за справка от системата за деловодство „Архимед“.

6. При положителен отговор заявителят получава от деканат справка от Архимед.

7. Заявителят изпраща по електронната поща до доставчика заявка за получаване, която включва:

 • свободен пояснителен текст на писмото;
 • доклад за закупуване с доказателство за положителна резолюция от администрацията в ректората (справка от "Архимед").

8. При възможност получаването на стоката да се осъществи в присъствието на заявителя(за да провери съответствията) и домакинa.

9. В счетоводството се предоставят следните документи.

 • Копие от фактурата, ксерокопирано при доставката, или копие, предоставено от доставчика по електронната поща;
 • Копие от приемо-предавателния протокол;
 • Копие на първоначалния доклад с доказателство за положителна резолюция.

 

Вариант 2: Договор чрез НИС

1. Попълва се доклад по образец на НИС.

2. Извършва се справка в НИС за възможността за закупуване и дали има промени в процедурата.

3. До доставчика за СУ за съответната група продукти се подава заявка за оферта. При удовлетворени изисквания се получава фактура, която се предава в НИС за плащане.

4. Получаването е най-добре да стане в присъствието на заявителя и представител на деканата.

5. Продуктът се завежда в счетоводството като се подават следните документи:

 • копие от фактурата;
 • приемо-предавателен протокол.