Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Административни / Снабдяване с устройства и материали - от склад и чрез закупуване

   

 

Контакти:

Домакин – Евгени Начев
А-114, 02 / 8161 811, nachev@phys.uni-sofia.bg,
пощенска кутия – фоайе в сграда А
раздаване на материали: сряда 11-12 ч.

Зам. декан АСД – Виктор Гущеров
В-51, 02 / 8161 774, vd_admin@phys.uni-sofia.bg

Деканат - Светла Ценева
А-417, 02 / 8161 447, tzeneva@phys.uni-sofia.bg

Счетоводство - Цветанка Живкова
А-116, 02 8161 813, schetovodstvo@phys.uni-sofia.bg

За съвети по стъпките от съответната процедура можете да се консултирате с лицето в някой от посочените контакти.

 

Процедурите по придвижване на документите, включително и за снабдяване при закупуване, се извършват от секретаря на съответната катедра или лично от заявителя.

I. За сметка на бюджета на ФзФ.

II. За сметка на договор.

Стъпките за всички варианти са описани в страницата по-долу

 

I. За сметка на бюджета на ФзФ.

 

Вариант 1: Продуктът може да бъде получен от склада.

1. Отправя се запитване към домакина за наличност.

Ако отговорът е отрицателен, се преминава към Вариант 2.

2. Подава се заявка за получаване от склад до зам. декан АСД.

3. При положителна резолюция в обявения времеви интервал за раздаване на материали се предават на домакина

 • подписаната заявка,
 • искане за получаване от склад

и се получават материалите.

 

Вариант 2: Продуктът е необходимо да бъде закупен.

1. Заявителят проверява в сайта на СУ коя фирма е сключила договор за съответния продукт. Ако го няма в списъка на договора за неговата група продукти, е необходимо да се получи информация от доставчика предоставя ли се такъв и на каква цена.

Контакти с доставчика има в договора, публикуван в сайта.

2. Според т.1 се попълва доклад за закупуване по образец от името на декана. Подписва се от служебно лице, ако е заложено в бланката. Предава се в деканат за подпис от декана.

3. При одобрение докладът се изпраща от деканат в деловодството на СУ.

4. В деканат се получава писмо за положителна резолюция. Заявителят получава:

 • при подаване по куриера на факултета – хартиено копие от доклада;
 • при подаване по електронната поща – справка от системата за деловодство „Архимед“

В условията на пандемия се следва втората процедура.

5. По електронната поща се изпраща до доставчика заявка за получаване, която включва:

 • свободен пояснителен текст на писмото;
 • попълнения доклад за закупуване с доказателство за положителна резолюция от администрацията в ректорат(резолюция на хартия или справка от "Архимед").

6. При възможност получаването на стоката се осъществява в присъствието на заявителя(за да провери съответствията) и представител на деканата – домакин или зам. декан АСД.

7. В счетоводството се предоставят следните документи:

 • Копие от фактурата, ксерокопирано при доставката или копие, предоставено от доставчика по електронната поща;
 • Копие от приемо-предавателния протокол;
 • Копие на първоначалния доклад с доказателство за положителна резолюция.

 

II. За сметка на договор.

 

Вариант 1: Осчетоводява се от ФзФ

1. Ръководителят на договора проверява в счетоводството дали според план-сметката може да бъде закупен продуктът.

2. Заявителят проверява в сайта на СУ коя фирма е сключила договор за съответния продукт. Ако го няма в списъка на договора за неговата група продукти, е необходимо да се получи информация от доставчика предоставя ли се такъв и на каква цена.

Контакти с доставчика има в договора, публикуван в сайта.

3. Според т.2 се попълва доклад за закупуване по образец от името на ръководителя на договора и той се подписва.

4. Докладът се изпраща в деловодството на СУ (delovodstvo@uni-sofia.bg).

5. Заявителят получава:

 • при подаване чрез куриера на ФзФ – хартиено копие от доклада с входящ номер, а после и второ копие с резолюция;
 • при подаване по електронната поща – адрес за справка от системата за деловодство „Архимед“.

В условията на пандемия се следва втората процедура.

6. При положителен отговор се изпраща по електронната поща до доставчика заявка за получаване, която включва:

 • свободен пояснителен текст на писмото;
 • доклад за закупуване с доказателство за положителна резолюция от администрацията в ректората(резолюция на хартия или справка от "Архимед").

7. При възможност получаването на стоката да се осъществи в присъствието на заявителя(за да провери съответствията) и представител на деканата – домакин, зам. декан АСД.

8. В счетоводството се предоставят следните документи.

 • Копие от фактурата, ксерокопирано при доставката, или копие, предоставено от доставчика по електронната поща;
 • Копие от приемо-предавателния протокол;
 • Копие на първоначалния доклад с доказателство за положителна резолюция.

 

Вариант 2: Договор чрез НИС

1. Попълва се доклад по образец на НИС.

2. Извършва се справка в НИС за възможността за закупуване и дали има промени в процедурата.

3. До доставчика за СУ за съответната група продукти се подава заявка за оферта. При удовлетворени изисквания се получава фактура, която се предава в НИС за плащане.

4. Получаването е най-добре да стане в присъствието на заявителя и представител на деканата.

5. Продуктът се завежда в счетоводството като се подават следните документи:

 • копие от фактурата;
 • приемо-предавателен протокол.