Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управление / Общо събрание

   
Правомощия на общото събрание:
1. Избира председател и заместник председател на общото събрание;
2. Избира и освобождава декан на факултета;
3. Определя числения състав, избира и освобождава членовете на факултетния съвет;
4. избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането;
. . .

 

Председател
доц. д-р Николай Хараланов Рачев
e-mail: predsedatel_os@phys.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Венцислав Русанов Янков

Комисии към Общото събрание
списък

Преподаватели
Всички щатни преподаватели във факултета

Служители
3-ма представители (2%)

Докторанти и студенти
22 + 6 представители (18%)

 

Материали от заседанията (достъп с парола)

Членове на Общото събрание на СУ "Св. Кл. Охридски"