Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управление / Факултетен съвет

   
Правомощия на факултетния съвет:
1. приема вътрешни актове на факултета;
2. приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване
   от Академическия съвет;
3. приема учебни програми по преподаваните дисциплини;
. . .

 

Председател
проф. дфн Александър Александров Драйшу

Членове
проф. дфн Валентин Николов Попов
проф. дфн Георги Иванов Райновски
проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев
проф. дфн Асен Енев Пашов
проф. дфн Николай Витанов Витанов
проф. дфн Евгения Петрова Вълчева
доц. дфн Стоян Христов Русев
доц. д-р Иван Владимиров Хълтъков
доц. д-р Виктор Генчев Иванов
доц. д-р Николай Хараланов Рачев
доц. д-р Ивайло Димитров Христосков
доц. д-р Петко Любенов Недялков
доц. д-р Живко Господинов Кисьовски
доц. д-р Пламен Илиев Данков
доц. д-р Иван Христов Бъчваров
доц. д-р Христо Димов Димов
доц. д-р Веселин Тодоров Дончев
доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова
доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева
доц. д-р Нина Жечкова Джерманова
доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов
доц. д-р Венцислав Русанов Янков
доц. д-р Красимир Крумов Митев
доц. д-р Катерина Витанова Стоичкова
доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров
гл.ас. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова
ас. д-р Юрий Владимиров Цукровски
докторант Люба Димова Димова
докторант Мая Иванова Жекова
студент Мартина Лазарова Въжарова
студент Мария Веселин Шидерска

 

Протоколи от заседанията (достъп с парола)