Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управление / Факултетен съвет

   
Правомощия на факултетния съвет:
1. приема вътрешни актове на факултета;
2. приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване
   от Академическия съвет;
3. приема учебни програми по преподаваните дисциплини;
. . .

 

Председател
проф. дфн Александър Драйшу

Членове
проф. дфн Валентин Попов
проф. дфн Георги Райновски
проф. дфн Мирослав Абрашев
проф. дфн Асен Пашов
проф. дфн Николай Витанов
проф. дфн Евгения Вълчева
проф. дфн Стоян Русев
проф. дфн Венцислав Янков
доц. дфн Виктор Иванов
доц. д-р Иван Хълтъков
доц. д-р Николай Рачев
доц. д-р Ивайло Христосков
доц. д-р Петко Недялков
доц. д-р Живко Кисьовски
доц. д-р Пламен Данков
доц. д-р Иван Бъчваров
доц. д-р Христо Димов
доц. д-р Веселин Дончев
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Елисавета Пенева
доц. д-р Нина Джерманова
доц. д-р Иван Стефанов
доц. д-р Красимир Митев
доц. д-р Катерина Стоичкова
гл. ас. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова
гл. ас. д-р Юрий Цукровски
гл. ас. д-р Пейчо Петков
докторант Люба Димова
докторант Мая Жекова
студент Емануил Чижов
студент Десислава Георгиева

 

Протоколи от заседанията (достъп с парола)