Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Други органи / Учебен съвет

   

Председатели:
проф. дфн Евгения Вълчева
доц. д-р Виктор Иванов

Членове:
проф. дфн Валентин Попов
проф. дфн Ана Пройкова
доц. д-р Иван Халтъков
доц. д-р Явор Шопов
доц. д-р Станислав Балушев
доц. д-р Милена Георгиева
доц. д-р Евгени Овчаров
гл.ас. д-р Милен Цеков
гл.ас. д-р Мартин Джонголов
ас. Клавдий Тютюлков
ас. Илияна Арестова