Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Други органи / Учебен съвет

   

Председатели:
проф. дфн Евгения Вълчева
доц. д-р Виктор Иванов

Членове:
проф. дфн Валентин Попов
доц. д-р Явор Шопов
доц. д-р Станислав Балушев
доц. д-р Милена Георгиева
гл. ас. д-р Страхил Георгиев
гл.ас. д-р Савка Петрова
гл. ас. д-р Наско Горунски
гл.ас. д-р Мартин Джонголов
гл. ас. д-р Георги Петров
гл. ас. д-р Ивелина Коцева-Георгиева
ас. Илияна Арестова