Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Противоепидемични правила за провеждане на присъствените занятия / Действия при установяване на лица със съмнения за заболяване

   

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

  • лицето със симптоми се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на факултета;
  • след като лицето напусне помещението, преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;
  • лицата със симптоми са длъжни да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето даполучат указания според случая.

Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 предварително да се подготвят следната информация

  • име и фамилия;
  • курс, специалност и факултетен номер;
  • последни 3 дати на присъствие във факултета.

и информират деканатa по един от следните начини:

  • главен инспектор администрация във факултета - телефони (02) 962 31 57, (02) 8161 447;
  • администрация - decanat@phys.uni-sofia.bg.

Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.