Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Програма на конкурсния изпит за магистърскa програмa Оптометрия за учебната 2020/2021 г.

   

(срок на обучение 2 семестъра)

 

1. Източници на светлина. Оптичен диапазон на електромагнитното излъчване. Корпускулярна и вълнова теория на светлината.

2. Отражение и пречупване на светлината. Приближение на геометричната оптика.

3. Сферични лещи. Формиране на образ. Цилиндрични и торични лещи.

4. Система от лещи. Кардинални равнини. Елементи на матричната оптика.

5. Аберации – сферична, хроматична, кома, астигматизъм, дисторсия.

6. Светлината като електромагнитна вълна. Разпространение на светлинни вълни.

7. Светлина в диелектрична среда. Поляризация на светлината.

8. Интерференция. Дифракция на Фраунхофер. Дифракция на Френел

9. Фотометрични величини.

10. Взаимодействие на светлината с органичната материята.

11. Зрително усещане и зрително възприятие. Дефекти на цветовото възприятие.

12. Структурни и функционални особености на окото. Зеница. Ретина.

13. Оптичен нерв и зрително-проводни пътища. Зрително поле.

14. Фоторецепция – фотохимични и биофизични аспекти. Видове фоторецептори.

15. Рефракционни особености на окото. Физическа и клиническа рефракция.

16. Зрителна острота. Методи и уреди за изследване на зрителна острота.

17. Клинична рефракция. Статична и динамична рефракция. Еметропия. Аметропия.

18. Хиперметропия и пресбиопия – видове; начини за корекция.

19. Миопия и астигматизъм – видове; начини за корекция.

20. Нарушения на преден очен сегмент.

21. Нарушения на заден очен сегмент.

22. Бинокулярно зрение. Кривогледство и амблиопия – видове; начини за корекция.

23. Слепота – причини, видове, профилактика.

24. Контактни лещи – параметри, корекция с контактни лещи, показания и противопоказания за корекция с контактни лещи.

25. Очна фармакология.