Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Информация за приема в магистърските програми на Физическия факултет, започващи през зимния семестър на учебната 2019/2020 година

   

Приемът се основава на конкурс в две форми:

  1. Кандидатстване за места, субсидирани от държавата – кандидатите полагат конкурсен изпит единен писмен изпитен тест, важащ за всички актуални магистърски програми на Физическия факултет, без магистърските програми „Оптометрия“ и „Компютърна и комуникационна техника“, за които се провеждат отделни изпити.
  2. Кандидатстване за обучение срещу заплащане - без конкурсен изпит.

Документите за конкурса ще се приемат във Физическия факултет в работните дни в периода:

28.08.2019 –13.09.2019 в стая А 421, тел. (02) 862 30 91 или (02) 81 61 411.

Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч.

Таксата за участие се заплаща в касата на факултета, стая А 118.

Изпитният тест ще се проведе както следва:

  • 13.09.2019 г. от 14.00 часа в зала А 415 на Физическия факултет - за всички магистърски програми (без МП „Комуникационна и компютърна техника“ и МП „Оптометрия“.
  • 16.09.2019г., 10 часа в зала А415 на Физическия факултет - за кандидатстващите в МП „Комуникационна и компютърна техника“ и МП „Оптометрия“)

За обучение срещу заплащане срокът за подаване на документи може да се удължи до 27.09.2019г.

Забележка:

  1. Конкурсът важи само за магистърските програми, започващи през зимния семестър.
  2. Магистърските програми: „ Метеорология“ 5 сем., редовно/задочно обучение, „Ядрена енергетика и технологии “, 5 сем., задочно, “Оптометрия”, (6 сем. задочно обучение) , "Aстрономия и популяризация на астрономията“, задочно обучение , „Физика на земята атмосферата и океана“ , редовно/задочно обучение се обявяват само за платен прием.