Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз през учебната 2020/2021 година

   

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта

 

Шифър Научна специалност Докторска програма Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 2 1
2 4.1 Физически науки Метеорология 1 1
3 4.1 Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 2  
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
7 4.1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1  
8 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3  
9 4.1 Физически науки Физика на кондензираната материя 1  
10 4.1 Физически науки Ядрена физика 2
11 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4  
12 4.1 Физически науки Оптометрия 1  
13 4.1 Физически науки Биофизика 1  
14 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 2  
      ОБЩО 25 2