Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Допълнителен прием на докторанти през учебната 2021/2022 година

   

Български граждани и граждани на Европейския съюз

 

Шифър Научна специалност Докторска програма (URL конспект) Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 3 1
2 4.1 Физически науки Метеорология 1
3 4.1 Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 1
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 1  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1  
7 4.1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1  
8 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 1  
9 4.1 Физически науки Ядрена физика 1
10 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1  
      ОБЩО 12 1