Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Ядрена техника и ядрена енергетика / За специалността

   

В специалност ЯДРЕНА ТЕХНИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА студентите се подготвят в две основни направления: приложна ядрена физика и ядрени технологии и ядрена енергетика.

В тази специалност студентите придобиват фундаментални и приложни знания едновременно по ядрена техника и ядрена енергетика. Завършилите специалността получават квалификацията на физик – специалист по ядрена техника и енергетика. Работят като експерти по реакторен анализ (изчислително моделиране на неутроннофизични процеси), ядрен горивен цикъл, ядрена безопасност (контролиращ физик), по ядрена спектроскопия, дозиметрия и лъчезащита. Те могат да работят и като оператори на ядрен реактор. Част от завършилите тази специалност работят в научноизследователски институти.