Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Докторантури / Прием за образователно-научна степен "доктор" във Физическия факултет през учебната 2017/2018 г.

   

Прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта
eng - обучение на английски език

 

Шифър Научна
специалност
Докторска програма Образователна и научна степен "доктор"
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 4
    Астрономия и астрофизика - eng 1  
2 4.1 Физически науки Метеорология 1 1
3 4.1 Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
      Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство - eng 2  
3 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 2  
      Физика на атомите и молекулите - eng 1  
4 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
5 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
      Радиофизика и физическа електроника - eng 1  
6 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
7 4.1 Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1
8 4.1 Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 2  
9 4.1 Физически науки Ядрена физика 4 1
10 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4  
11 4.1 Физически науки Биофизика 2  
      Биофизика - eng 1  
13 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1 1
      ОБЩО 33 4