Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием / Докторантури / Кандидатстване - Физически факултет през учебната 2018/2019 г.

   

Прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз
през учебната 2018/2019 година

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта
eng - обучение на английски език

 

Шифър Научна специалност Докторска програма Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна

1

 

4.1

 

Физически науки

 

Астрономия и астрофизика 4
Астрономия и астрофизика - eng 1  
2 4.1 Физически науки Метеорология 1 1

3

 

 

4.1

 

 

Физически науки

 

 

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство - eng 2  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 3  
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
Радиофизика и физическа електроника - eng 1  
7 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
8 4.1 Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1
9 4.1 Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 3 1
10 4.1 Физически науки Ядрена физика 4
11 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2  
12 4.1 Физически науки Биофизика 3  
Биофизика - eng   1
13 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1  
14 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1
      ОБЩО 32 5