Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Успешно приключи акредитационната мисия на МААЕ в СУ „Св. Климент Охридски“

   

На 17 март приключи успешно акредитационна мисия на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ – IAEA) във връзка с предстоящото откриване на съвместна магистърска програма за мениджмънт в ядрената енергетика на Стопанският факултет и Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Мисията бе ръководена от д-р Джон Робъртс и в нея участваха представители на акредитирани от МААЕ програми – Prof. Attila Aszodi (Budapest University of Technology and Economics) и Prof. Radek Skoda (University of West Bohemia in Pilsen, Czech Technical University in Prague).

От страна на СУ „Св. Климент Охридски“ срещите бяха водени от доц. д-р Пламен Петков от Физическия факултет, който е ръководител на проекта за новата магистърска програма. Домакини на мисията бяха и деканите на двата факултета – проф. д.фз.н. Георги Райновски (Физически факултет) и доц. д-р Атанас Георгиев (Стопански факултет). Участваха също така зам.-декани и водещи преподаватели по дисциплини от бъдещата програма.

MAAE1

Посещение в Стопански факултет на СУ

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ.

Проведени срещи с преподаватели от двата факултета и бяха направени посещения свързани с учебната база на СУ. Във Физически факултет гостите се запознаха подробно с обучението по курсовете на специалност ЯТЯЕ „Неутронна физика“, представена от доц. Д-р Валентина Семкова и „Радиоактивност в околната среда и радиоекология“, представена от проф. д.фз.н. Добромир Пресианов. Посетени бяха също така учебните лаборатории на катедра Атомна физика, където гл. ас. д-р Диана Кочева, доц. д-р Страхил Георгиев и доц. д-р Красимир Митев подробно разказаха за практическото обучение на студентите.

MAAE2

Посещение в учебните лаборатории на Физически факултет на СУ