Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Университетът на Северна Каролина и СУ сключиха меморандум за сътрудничество в областта на ядрените технологии

   

На 13 юли 2023 г. за срок от три години се сключи меморандум за сътрудничество в областта на ядрените технологии между Софийския университет “Св. Климент Охридски”, представляван от ректора, проф. дфн Анастас Герджиков и университета на Северна Каролина (САЩ), представляван от проректора д-р Хайди Хобс. Меморандумът предвижда сътрудничество на реципрочна основа в следните направления:
(1) Обмен на студенти по различни програми за обучение и летни стажове;
(2) Обмен на преподаватели които да четат лекции на актуални теми в областта на ядрените технологии;
(3) Развитието на съвместни научно-изследователски проекти.

В рамките на вече действащия меморандум проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова ще прочетат през зимния семестър пред магистрите от специалност Ядрена енергетика и технологии специализиран курс, състоящ се от 16 лекции на тема „Мултифизика на ядрените реактори“.

memorandum

На снимката: отляво надясно: проф. дфзн Георги Райновски - декан на ФзФ, проф. Костадин Иванов, проф. Мария Аврамова