Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Студенти и преподаватели от ФзФ взеха участие в конференция на Българското ядрено дружество

   

На 8-11 Ноември 2023 г. в гр. Велико Търново се състоя годишната конференция на Българското ядрено дружество (БЯД) под надслов „Ядрена енергия за хората”. Активно участие в конференцията взеха студенти от Физически факултет на „Св. Климент Охридски“, от бакалавърската специалност на „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (ЯТЯЕ), магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“ (ЯЕТ), както и ученик от ЧСУ „УВЕКИНД“, с което Физическия факултет има сключен договор за сътрудничество. Преподавателите доц. Пламен Петков и гл. ас. Наско Горунски изнесоха презентации, като представиха последните постижения в областта на ядрените технологии в резултат на изследователската работа, проведена във Физически факултет през последната година. Студентите от 3-ти курс на ЯТЯЕ, стипендианти на АЕЦ „Козлодуй ЕАД“, Ивелина Стефанова, Дебора Митева, Петър Христов и Цветелина Йорданова представиха в студентската сесия презентации, свързани със задачите, които са решавали по време на платените си летни стажове 2023 г. на площадката на АЕЦ „Козлодуй ЕАД“.

В оспорвано състезание за най-добра презентация студентката първа година в специалността ЯЕТ Никол Борисова спечели втора награда. Ученикът от 12 клас Борис Анастасов пък спечели първа награда с постера си на тема „Nuclear propulsion engines“. Поздравления на целия екип за отличното представяне!

Konferencia_na_BYAD

на снимката отляво надясно: Борис Анастасов, гл. ас. Наско Горунски, Венко Григоров, доц. Пламен Петков, Петър Христов, Цветелина Йорданова, Ивелина Стефанова, Дебора Митева и Никол Борисова