Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Нощ на учените във ФзФ и АО, 26 септември 2021 г.

   

Анкета, важна за обратната връзка с организаторите

 

МАТЕРИАЛИ

 

1. Как се разработват синоптични карти?

Филмът представя част от работата на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. С участието на докт. Виктория Клещанова, Физически факултет на СУ.

 

2. Експериментално конструкторско бюро към Физически факултет

Филмът представя работата на един млад екип по два основни приложни проекта:

Планетариум Андромеда и Боен авиационен симулатор Фотоника. С участието на докт. Недислав Веселинов, Катедра Радиофизика и електроника към Физическия факултет на СУ, Апостол Спасов, Янислав Мирков и др.

 

3. Поредица от демонстрации, свързани с плазмени технологии (2021)

3а) Плазмена сфера и музикална намотка на Тесла (с участието на Светлана Лазарова – студент във Физическия факултет на СУ)

3б) Разряд с плъзгаща се дъга (с участието на Веселин Василев – студент във Физическия факултет на СУ)

3в) Как да си сготвим плазма с микровълнова печка? (с участието на Михаил Шматук - студент във Физическия факултет на СУ)

3г) Плазмен стълб (с участието на докт. Владислав Иванов от Катедра Радиофизика и електроника, ФзФ)

3д) Малък реактор за ядрен синтез (с участието на Господин Маринов – завършил бакалавър от Физическия факултет на СУ)

 

4. Накратко за късите импулси и за оптичните вихри

Филмът е посветен на дейността на Лабораторията по фемтосекундна фотоника към Физическия факултет на СУ и по-конкретно с темите, касаещи оптика на свръхкъсите мпулси и сингулярна оптика. Участват: проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на лабораторията и ръководител на Катедра Квантова електроника и гл.ас.д-р Николай Димитров.

 

5. Раманова спектроскопия – да видиш невидимото

Филмът е посветен на един експериментален метод, използван в най-различни области на науката, а именно: Раманова спектроскопия. Участва проф. дфзн Мирослав Абрашев, катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника към Физическия факултет на СУ

 

6. Лаборатории по геофизика

Филмът представя дейностите на две лаборатории към Катедра Метеорология и геофизика на Физическия факултет на СУ – Лаборатория Геофизика проф. Иван-Асен Петков (1915-2005) и Лаборатория Сеизмика и сеизмично моделиране. С участието на доц. д-р Ренета Райкова, гл.ас.д-р Гергана Георгиева, д-р Люба Димова – всички от Катедра Метеорология и геофизика, Физическия факултет на СУ, студентите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” Калина Стоименова и Драгомир Драгомиров.

 

7. Отвъд пределите… наука и технологии чрез и за светлината

Филмът е посветен на изследвания, които обхващат една широка област, известна като оптика на свърхбързите явления и технологии, която има за цел да се надкрачат пределите при създаване на светлина с определени свойства и чрез нея да се разработват нови мултидисциплинарни приложения. Основните научни проекти са свързани с: 1) разработване на нови методи за създаване и манипулиране на ултракъси (ps, fs) светлинни импулси в различни спектрални области; 2) чрез светлината разработка на приложения в химията, физиката, биологията и индустрията. С участието на д-р Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ, докторантите Калоян Георгиев и Любен Петров, Димитър Велков – студент и Виктория Галчина – гимназист.

 

8. Плазмени технологии

Филмът представя работата на изследователската група от Физическия факултет на СУ, която се занимава с плазмени технологии и третиране на газове. Основният фокус е върху плазмата и нейните различни проявления и приложения. С участието на доц. д-р Станимир Колев, ръководител Катедра Радиофизика и електроника, Физически факултет на СУ, доц. д-р Цветелина Паунска, Катедра Радиофизика и електроника, докт. Владислав Иванов, студенти от Физическия факултет на СУ.

 

9. Изложба „Лица“ от историята на физическите науки

Във връзка с инициативата „Европейска нощ на учените“ във фоайето на сгр. А на ФзФ беше представена изложба "Лица", която включва пет постера (които вече са монтирани в коридора на деканата, на ет.4, сгр А). Материалите и снимките подготви г-жа Пенка Лазарова, изследовател на историята на физическите науки и автор на редица статии и книги и за видни български физици, отговорен секретар на сп. „Наука“ и „Светът на физиката“; също така и дългогодишен уредник в Националния политехнически музей и медиатор между науката и обществото. Техническото оформление и представянето бяха направени от Галя Деянова, физик от катедра „Обща физика“.

Изложбата "щрихова" периода от създаване на Физико-математическото отделение (ФМО) към Висшето училище до 50-те години на миналия век. Тя включва постер с видни учени-физици, петима от които са били ректори на Университета, снимки на колегията от разглежданите десетилетия, кратка история на създаването на ФМО: учебни планове, Правилник на ФМО и някои по-важни събития и факти. Заключителното табло е посветено на "нефизическите" творби на физиците-художници Антония (Нина) Пеева и Петър Паунов и включва техни скици на преподаватели от 50-те години на миналия век.

Бяха показани и основни исторически трудове, с които всеки може да започне собствено пътуване из историята на физическите науки: преиздадената история на СУ от първият му юбилей, на проф. Михаил Арнаудов, Историята на СУ от първите 130 години под редакцията на Иван Илчев и колектив, историческия труд на академик Милко Борисов „За себе си и другите за него“, „Видни физици от СУ“ с редактор проф. Ив. Лалов, "Бележити български физици" с редактор проф. Парашкева Симова, „Проф. д-р Елисавета Карамихайлова - първият български физик“ с автори П. Лазарова и проф. Н. Балабанов, „Софийският университет и науката. Том 1. Висшето училище в София (1888-1904)“ на В. Калканджиев, дългогодишен директор на НИС - СУ, „Университетската физика в България (1889 - 1949)“ на доц. Г. Камишева, уредник в Музея на физическите науки към БАН, статията на акад. Георги Наджаков „Мисли и спомени за Университета“, изследването на д-р Николина Сретенова "Драмата на П. Бахметьев", а също и портрет на Мария Кюри, направен от доц. Нина Пеева."

 

10. Грация и гравитация

Мария Донева, поезия

Весела Димова, д-р Илиана Петрова Саласар и Димитрина Бонева (музика и танц)

Пенчо Маркишки, лекция "Комети"

 

11. Театър на сетивата

Мнения на посетители:

Преживяване, което те свързва с твоята собствена, автентична природа. Успокоява те и ти позволява да се видиш отвъд физическото си същество.

Великолепно преживяване, което ви изкарва извън реалността и ви свързва с един приказен и омиротворяващ свят.

Нежно докосване създаващо усещане за пълно доверие към човека, който те води. Звуците и ароматите ти помагат да се отпуснеш и да затвориш по-плътно очи и да се опиташ да се абстрахираш и оставиш на усещанията.

Невероятно преживяване. Чувстваш се като хипнотизиран.

Супер е! Изживяване, което трудно се обяснява с думи.