Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Четирима учени от ФзФ са сред първите два процента най-добри учени в света

   

Станфордският университет включи в своята класация за първите два процента най-добри учени в света през 2021 година четирима професори, доктори на физическите науки от Физическия факултет на Софийския университет. Това са Иван Христов , акад. Николай В. Витанов, Валентин Попов и чл.-кор. Стойчо Язаджиев. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на многофакторен анализ за цитиранията, продуктивността и значимостта на публикациите, направени от определен учен, и много други показатели.

В класацията за тази година попадат още 9 учени от Софийския университет, 8 от които са от Факултета по химия и фармация и един – от Медицинския факултет. В миналогодишната класация фигурираха имената на 50 учени от български научни институции, докато в класацията за тази година тейният брой е нараснал до 73.