Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Заместник-декани 2011-2015 г.

   
 

Зам. декан
учебна дейност
(бакалавърска степен)

доц. д-р Виктор Иванов
vd_bsc@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. Б329
понеделник 13.00 - 14.00 часа
четвъртък 13.00 - 14.00 часа

 

Зам. декан
учебна дейност
(магистърска степен)

доц. д-р Илко Русинов
vd_msc@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. В26
вторник 12.00 - 13.00 часа
петък 12.00 - 13.00 часа

 

Зам. декан
НИД, международна дейност,
докторатури и СДК

проф. дфн Николай Витанов
vd_res@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. В40
вторник 15 - 16 часа
сряда 15 - 16 часа

 
 

Зам. декан
стопанска дейност

доц. д-р Иван Стефанов
vd_admin@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. А413
понеделник 10.00 - 11.00 часа
четвъртък 14.00 - 15.00 часа

 

Зам. декан
връзки с обществеността

доц. д-р Валери Голев
vd_pr@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. А413
понеделник 15.00 – 16.00 часа
вторник 14.00 - 15.00 часа