Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Факултетен съвет 2015-2019 г.

   

Председател
Проф. дфзн Александър Драйшу
Членове
Проф. дфзн Валентин Попов
Проф. дфзн Георги Райновски
Проф. дфзн Мирослав Абрашев
Проф. дфзн Асен Пашов
Чл.кор. проф. дфзн Николай Витанов
Проф. дфзн Евгения Вълчева
Проф. дфзн Стоян Русев
Проф. дфзн Венцислав Русанов
Проф. дфзн Виктор Иванов
Доц. д-р Иван Хълтъков
Доц. д-р Николай Рачев
Доц. д-р Ивайло Христосков
Доц. д-р Петко Недялков
Доц. д-р Живко Кисьовски
Доц. д-р Пламен Данков
Доц. д-р Иван Бъчваров
Доц. д-р Христо Димов
Доц. д-р Веселин Дончев
Доц. д-р Мая Гайдарова
Доц. д-р Елисавета Пенева
Доц. д-р Нина Джерманова
Доц. д-р Иван Ламбрев
Доц. д-р Красимир Митев
Доц. д-р Катерина Стоичкова
Доц. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова
Гл. ас. д-р Юри Цукровски
Гл. ас. д-р Пейчо Петков
Докторант Люба Димова
Докторант Мая Жекова
Студент Емануил Чижов
Студент Десислава Георгиева