Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Свободни за възлагане занятия

   

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 Г.

Катедра "ФКМ и ФПП" има свободни часове по дисциплината "Механика" - за зимния семестър на учебната 2012/2013 г. - бакалавърска степен, за задочниците от всички специалности на І-ви курс, както следва:
- за спец. "Ф" - Л-35 часа, С-15 ч.;
- за спец. "АМГ" и "ИФ" - Л-23 ч.,С-15 ч

Катедра Обща физика има свободни часове по дисциплината "Физика I ч." за специалност "Ядрена химия" за зимния семестър на учебната 2012/2013 г.: бакалавърска степен, редовно обучение, I курс - 45 ч. лекции.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 Г.

Катедра Обща физика:

 • "Физика" - лабораторни упр. по 3ч. + 1ч.семинар
  за специалност "Молекулярна биология", І курс
  20 февруари 2013 г.
 • "Физика І" - лабораторни упр. по 3ч.
  за специалност "Химия", І курс
  20 февруари 2013 г.
 • "Физика" - лабораторни упр. по 3ч.
  за специалност "Фармация", І курс
  20 февруари 2013 г.
 • "Физика II" - лекции с хорариум 30 часа
  за специалност "Ядрена химия", I курс
  15 февруари 2013 г.

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА:

 • СЪВРЕМЕННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ФИЗИКА С ХОРАРИУМ 2+0+1
  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА
  23 януари 2013 година
 • СЪВРЕМЕННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ФИЗИКА С ХОРАРИУМ 2+0+1
  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА
  23 януари 2013 година

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2013/2014 Г.

Катедра Обща физика:

 • ФИЗИКА - I част С ХОРАРИУМ 3+1+3
  за СПЕЦИАЛНОСТ "ЯДРЕНА ХИМИЯ" - I КУРС
  20 юни 2013 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2013/2014 Г.

Катедра Обща физика:

Физика и биофизика - лабораторни упражнения за специалност
"Фармация" I курс - 3 часа седмично (11 седмици - 33 часа)
17 февруари 2014 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

На вниманието на хабилитираните преподаватели от ФзФ:
Във връзка с отсъствието на професор Мирослав Абрашев в продължение на 3 месеца от II-ри семестър (01.02-30.04.2016г.) катедра "ФКМ" обявява лекции по Оптика за бакалаври за спец. АМГ, МФ, ФЛФ - 45 часа през II семестър на уч. година 2015/16.
Контакти: ръководител на катедра ФКМ доц. д-р Веселин Дончев (vtd@phys.uni-sofia.bg, Стая Б303, тел. 701).
При липса на желаещи катедра ФКМ има готовност да ги поеме с нехабилитиран преподавател.

- - -

Катедра ФКМ обявява, че поради предстоящо (в началото на февруари) излизане на доц. д-р К. Стоичкова в майчинство, хабилитационният й курс "Основи на биофизиката" (лекционната част) е необходимо да бъде възложен на заместник през летния семестър на учебната 2015/2016г. През този семестър курсът се чете на специалност Оптометрия, както следва:
- редовно обучение бакалаври – IV семестър – 45 +0+30 часа
- задочно обучение магистри - II семестър – 15 +0+8 часа
При липса на желаещи, катедрата има уговорка с колеги в областта, от друга катедра, които с готовност ще поемат курса.

Зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

Катедра Обща физика:
Свободни лекции за хабилитиран преподавател по Обща физика 30 часа за 3 специалности от Биологическия факултет: Биология и химия, Биология и английски език и География и биология. При липса на желаещи има готовност от преподавател в катедрата.

Летен семестър на уч. 2016/2017 г.

Катедра Обща физика има свободни часове по дисциплината "Физика" за специалности "Химия и информатика", "Химия и английски" за летния семестър на учебната 2016/2017 г.: бакалавърска степен, редовно обучение, I курс - 45 ч. лекции.

- - -

Катедра ФКМ има свободни лекции по Оптика за бакалаври спец. АМГ, МФ, ФЛФ, които са 45 часа през II семестър на уч. година 2016/17.
Ако има заинтересовани преподаватели, моля до 09.02.2017г. да е обадят на доц. Веселин Дончев (тел: 701).
В случай, че никой хабилитиран не се обади до 09.02. Лекциите ще се възложат на гл. ас. Светослав Иванов от кат. ФКМ.

- - -

Търси се преподавател за летния семестър на учебната 2016/2017 г в магистърската програма по оптометрия, 3 курс по предмета "Оптични технологии; оптични материали и оптични покрития" (12+8+12).

Зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

За зимния семестър има свободни за възлагане часове по "Оптични технологии, оптични материали и оптични покрития" (45+15+15) в бакалавърската степен на обучение в специалност "Оптометрия"- IV курс.

Летен семестър на уч. 2017/2018 г.

Катедра ФКМ:

 • предлага на хабилитирани колеги часове за лекции по дисциплината "Оптика“ за летния семестър на учебната 2017/2018 г. - бакалавърска степен, задочно обучение, ІІ -ви курс. Хорариум 23 часа. При интерес, моля контактувайте доц. Веселин Дончев (тел. 701, vtd@phys.uni-sofia.bg). При липса на кандидати катедрата има предвид нехабилитиран преподавател от своя състав.
 • предлага семинарни упражнения по молекулна физика за летния семестър на учебната 2017/2018 г. - бакалавърска степен, редовно обучение, І -ви курс. Хорариум 30 часа. При интерес, моля контактувайте доц. Веселин Дончев (тел. 701, vtd@phys.uni-sofia.bg). При липса на кандидати катедрата има предвид хоноруване на пенсиониран преподавател от своя състав.

Катедра Оптика и спектроскопия

 • За летния семестър има свободни за възлагане часове по "Оптични технологии, оптични материали и оптични покрития" в магистърската програма "Оптометрия", задочно обучение - за втори курс (15+8+0) и за трети курс (12+8+12).

Зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

Катедра "ФКM” предлага на колеги от ФзФ следните занятия:

На хабилитирани колеги - лекции по „Механика“ за задочните студенти I курс от бакалавърската степен по време на зимния семестър на учебната 2018/2019 година. Хорариумът е: лекции 35 часа за физика и 23 часа за инженерна физика и АМГ и семинарни упражнения 15 часа. Занятията са през септември.

При интерес, моля контактувайте доц. Веселин Дончев (тел. 701, vtd@phys.uni-sofia.bg). При липса на кандидати катедрата има предвид хоноруване на пенсиониран преподавател от своя състав.

Летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Катедра "ФКM” предлага на колеги от ФзФ следните занятия по време на летния семестър на учебната 2018/2019 година:

1. Лекции по „Оптика“ за редовни студенти II курс от бакалавърската степен. Хорариумът е 45 часа за специалност “ИФ” + “ЯТЯЕ“ и 30 часа за ФМ.

2. Семинарни упражнения по молекулна физика за редовни студенти I курс от бакалавърската степен - 1 група. Хорариумът е 30 часа.

При интерес, моля контактувайте доц. Веселин Дончев (тел. 701, vtd@phys.uni-sofia.bg).

* * * * *

Катедра "ОФ” предлага на колеги от ФзФ следните занятия по време на летния семестър на учебната 2018/2019 година:

1. "Физика" - лабораторни упр. за специалност "Молекулярна биология", І курс – 1 група, хорариум 45 ч.- упр+семинарни
2. "Физика" - лабораторни упр. за специалност "Биотехнологии", І курс – 1 група, хорариум 45 ч.- упр+семинарни
3. "Физика" - лабораторни упр. за специалност "Фармация", І курс – 3 групи, хорариум 33 ч.

Контакт: vdv@phys.uni-sofia.bg,taniabp@phys.uni-sofia.bg

* * * * *

Катедра "МОФ" предлага на колеги от ФзФ следните занятия по време на летния семестър на учебната 2018/2019 година:

1. Информационни системи. Бази данни - 3 курс, спец. Физика и информатика, 2 ч. лекции, 2 ч. упражнения

Контакт: mayag@phys.uni-sofia.bg

Зимен семестър на уч. 2019/2020 г.

Катедра "ФКM” предлага на колеги от ФзФ следните занятия по време на зимния семестър на учебната 2019/2020 година:

1. Лекции по „Механика“ за задочните студенти I курс от бакалавърската степен. Хорариумът е: лекции 35 часа за физика и 23 часа за инженерна физика и АМГ и семинарни упражнения 15 часа. Занятията са през септември.

2. „Основни понятия в механиката“ за редовни студенти I курс от бакалавърската степен с хорариум 0-45-0 (задължителен за ФЛФ, факултативен за другите).

При интерес, моля контактувайте доц. Веселин Дончев (тел. 701, vtd@phys.uni-sofia.bg). При липса на кандидати катедрата има предвид хоноруване на пенсиониран преподавател от своя състав.

Летен семестър на уч. 2019/2020 г.

Катедра РФЕ предлага на хабилитирани преподаватели от ФзФ часове за еднократно водене на лекции по дисциплината „Основи на електрониката“ за летен семестър на учебната 2019/2020 г., задължителни за бакалавърски специалности МФ и ФЛФ (слети четения), редовно обучение с обем от 30 часа (2 часа седмично).
При интерес, моля свържете се с доц. Станимир Колев (тел. 689, skolev@phys.uni-sofia.bg, кабинет Б414А).

Катедра РФЕ предлага на хабилитирани преподаватели от ФзФ часове за водене на лекции по дисциплината „Приложна математика 4“ за летен семестър на учебната 2019/2020 г., задължителни за бакалавърска специалност КФЕ, редовно обучение с обем от 30 часа (2 часа седмично).
При интерес, моля свържете се с доц. Станимир Колев (тел. 02/8161 689, skolev@phys.uni-sofia.bg, кабинет Б414А).

- - -

Катедра ФКММ има следните свободни часове за летния семестър на учебна година 2019/20:
- 15 часа семинарни упражнения по „Физика на кондензираната материя” – задължителен бакалавърски курс за специалност „Физика”, редовно обучение. Курсът се чете в 6-ти семестър и е с хорариум 60 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения.
- 15 часа семинарни упражнения по „Физика на кондензираната материя” – задължителен бакалавърски курс за специалност „АМГ”, редовно обучение. Курсът се чете в 8-ми семестър и е с хорариум 60 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения.
- Семинарни упражнения по молекулна физика за редовни студенти I курс от бакалавърската степен, специалност ФМ - 1 група с хорариум 15 часа.
При интерес, моля контактувайте ръководителя на катедрата доц. Веселин Дончев (vtd@phys.uni-sofia.bg)

- - -

Катедра ОФ предлага на хабилитирани преподаватели ( с лиценз за преподаване на английски ) от ФзФ часове за еднократно водене на лекции по дисциплината „Физика и Биофизика“ на английски език за летен семестър на учебната 2019/2020 г., задължителни за магистири от специалност Фармация, редовно обучение с обем от 20 часа (3 часа седмично за първите 7 седмици от семестъра).
При интерес, моля свържете се с проф. Виктор Иванов (vgi@phys.uni-sofia.bg).

 

 

Зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

Катедра ФКММ има следните свободни часове за зимния семестър на учебна година 2020/21:

 • Една група лабораторни упражнения по механика за студенти редовно обучение първи курс.

 

Летен семестър на уч. 2020/2021 г.

Катедра ФКММ има следните свободни часове за хабилитирани преподаватели за летния семестър на учебна година 2020/21:

 • Лекции по оптика за студенти задочно обучение 2-ри курс за спец. Ф, АМГ и ИФ с хорариуми съответно 35/23/23 (Л) – 15/15/15(С) часа.
  Забележка: Катедрата има подготвен нехабилитиран преподавател, който е чел тези лекции и минали години.
 • „Увод във физиката на кондензираната материя“ - задължителен бакалавърски курс за специалност „Фотоника и лазерна физика”, редовно обучение. Курсът се чете през 4-ти семестър и е с хорариум 30 часа лекции.
  Забележка: катедрата има предвид преподавател бивш член на катедрата, който може да се хонорува.
 • „Твърдотелни технологии в микроелектрониката” - задължителен бакалавърски курс за специалност „Компютърно инженерство”, редовно обучение. Курсът се чете през 4-ти семестър и е с хорариум 45 часа лекции.
  Забележка: катедрата има предвид преподавател бивш член на катедрата, който може да се хонорува.
 • „Принципи и основни операции на планарните технологии” - задължителен курс от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии“, редовно обучение. Курсът се чете през 2-ри семестър и е с хорариум 30 часа лекции и 30 часа практически упражнения.
  Забележка: катедрата има предвид преподавател бивш член на катедрата, който може да се хонорува.
 • „Интегрална схемотехника” - избираем курс от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии“, редовно обучение. Курсът се чете през 2-ри семестър и е с хорариум 30 часа лекции и 15 часа практически упражнения.
  Забележка: катедрата има предвид преподавател, който може да се хонорува.
 • Лекции по оптика за студенти редовно обучение 2-ри курс за спец. АМГ, Mед.физ., ФЛФ, ИФ и ЯТЯЕ с хорариуми 45 часа.
  Забележка: Катедрата има подготвен нехабилитиран преподавател.
 • Лекции по оптика за студенти редовно обучение 2-ри курс за спец. ФМ с хорариуми 30 часа.
  Забележка: Катедрата има подготвен нехабилитиран преподавател.
 • "Физика на кондензираната материя“ - лекции 30ч. и семинарни упражнения 8ч. - задължителен курс за задочни студенти бакалаври от 4-ти курс, спец. Ф и АМГ.
 • "Физика на кондензираната материя“ - семинарни упражнения 15ч. - задължителен курс за редовни студенти бакалаври, спец. Ф (VI семестър) и АМГ (VIII семестър)

Катедра ФКММ има следните свободни часове за летния семестър на учебна година 2020/21:

 • Една група лабораторни упражнения (45 часа) по Физика-1 – задължителен практикум за студенти бакалаври от спец. „Компютърно инженерство“ първи курс редовно обучение.
 • Една група семинарни упражнения (30 часа) по оптика – задължителни занятия за студенти бакалаври от спец. “Ф”, ”ФЛФ”, ”ККТФ” , “АМГ”, “Мед. Физ.”, “ИФ”, “ЯТЯЕ” втори курс редовно обучение.

При интерес, моля контактувайте ръководителя на катедрата доц. Веселин Дончев (vtd@phys.uni-sofia.bg )

Дата на публикуване: 30 януари 2021 г.

- - -

Катедра Радиофизика и електроника предлага на хабилитирани преподаватели от Физически факултет еднократно водене на лекции по дисциплините:

1. „Основи на радиоелектрониката“, задължителна дисциплина за специалността ФЛФ, втори курс, редовно обучение, 30 ч.
2. „Основи на електрониката“, задължителна дисциплина за специалността МФ, втори курс, редовно обучение, 30 ч.
3. „Обща физика VI (Радиоелектроника)“, задължителна дисциплина за специалността ККТФ, трети курс, редовно обучение, 45 ч.

Лекциите по точки 1, 2 и 3 ще бъдат четени слято.

4. „Медицински електронни уреди“, избираема дисциплина за специалността МФ, трети/четвърти курс, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 ч. практикум.
5. „Сензори“, задължителна дисциплина за специалността КИ, трети курс, редовно обучение, 30 ч. лекции и 15 ч. практикум.
6. „Микровълнова техника и мобилни устройства“ за специалност КИ, трети курс, редовно обучение, 45 ч. лекции и 30 ч. семинарни упражнения.
7. „Микропроцесори и микроконтролери“ за бакалаври от специалността КИ, трети курс, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 ч. практикум.
8. „Основи на електрониката“, задължителна дисциплина за специалността АМГ, втори курс, задочно обучение, 23 ч.
9. „Основи на електрониката“, задължителна дисциплина за специалността ИФ, втори курс, задочно обучение, 15 ч.

При интерес, моля свържете се с ръководителя на катедрата доц. Станимир Колев (тел. 689, skolev@phys.uni-sofia.bg, кабинет Б414А).

Дата на публикуване: 5 февруари 2021 г.

 

Зимен семестър на уч. 2021/2022 г.

Катедра ФКММ има следните свободни за възлагане занятия за зимния семестър на учебната 2021-22 година.

1. Две групи лабораторни упражнения по механика и молекулна физика - 30 ч. от курса Основи на физиката 1 на студенти бакалаври, редовно обучение, първи курс от специалности КИ, КФЕ, ФМ, ФИ, Оптометрия. Тъй като точният брой студенти от 1-ви курс все още не е ясен, нито оформянето на групите, тези часове да се разглеждат като евентуални (възможни), а не като сигурни.

2. Семинарни упражнения 30ч. в курса ФКМ за специалност ККТФ редовни студенти бакалаври, четвърти курс.
Ако има желаещи колеги, моля да се обръщат към ръководителя на кат. ФКММ доц. д-р Веселин Дончев.

Дата на публикуване: 20 септември 2021 г.