Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Съобщения / Удължаване на крайния срок на дистанционното обучение във Физически факултет

   

Занятията през седмицата 16.11-20.11 ще се провеждат дистанционно по действащото сега седмично разписание. Лекциите и семинарите се провеждат дистанционно, а практикумите се отменят.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Електронните материали да се качват в Moodle, лекциите и упражненията препоръчваме да се провеждат в MS Teams или Moodle.

Допускането на външни лица до сградите на факултета да става съгласно действащите заповеди на Ректора на СУ.

Преподавателите, които имат необходимост от техническо съдействие за провеждане на занятията в дистанционен формат, да се свържат с деканското ръководство.