Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Съобщения / Студентски електронни анкетни карти

   

Уважаеми студенти,

До 17 януари 2020 г., края на зимния семестър на 2019/2020 учебна година, е в ход кампания за студентската оценка на качеството на учебния процес. Попълват се анкети от изучаваните през семестъра дисциплини в "Системата за електронно обучение на СУ".

Всеки студент има възможност да попълни само една анкета за конкретна дисциплина чрез профила си от системата на СУ (СУСИ). Студентската оценка е анонимна и индивидуалните отговори не се предоставят на преподавателите.

Връзки:

Студентската оценка от анкетите е част от общата оценка в атестацията на преподавателите. Участвайте, за да допринесете за подобряване качеството на преподаване!