Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани / Тържествено събрание по повод 100 години от рождението на академик Христо Янков Христов

   

На 12 юни 2015 г. (петък) в 14 часа в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" 1, ще се проведе Тържествено събрание по повод 100 години от рождението на академик Христо Янков Христов (1915-1990) - един от пионерите на теоретичната и математична физика в България, основател и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН. Честването на 100-годишния юбилей на акад. Христов се организира съвместно ог БАН, ИЯИЯЕ, СУ "Св. Кл. Охридски", Съюз на учените в България и Съюз на физиците в България.

В програмата на събранието са включени основен доклад и изказвания на акад. Иван Тодоров, проф. Иван Лалов, проф. Никола Балабанов и др. за научната, преподавателска и организаторска дейност на акад. Христов, прожекция на филма "Един ден на академик Христо Янков Христов" и музикално приветствие от Академичен хор "Ангел Манолов" към участниците в събранието. В галерия "Академика" на БАН в периода 12-19 юни 2015 г. ще бъде разположена изложбена експозиция. Преди тържественото събрание в 12 часа ще бъдат поднесени цветя на паметната плоча на акад. Христов пред Централна сграда на ИЯИЯЕ, бул. "Цариградско шосе" 72.

Нека с присъствието си отдадем нашата почит и признателност към учения, преподавателя, човека, акад. Хр. Я. Христов!

Плакат на събитието