Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани / Семинар, Теньо Попминчев

   

На 26.09.2023, вторник, от 14:15 ч. в зала А209 ще се състои научен семинар на тема

"Quantum Optics Meets Strong Field Physics: New Regimes of Coherent X-ray Generation with Strong Electron Correlation Dynamics and Attosecond Rabi Oscillations"

с лектор

Tenio Popmintchev
University of California San Diego
Physics Department
Photonics Institute
TU Wien.

Семинарът се организира от катедра Квантова електроника

обява абстракт биография

 

Семинарът ще бъде достъпен и онлайн в "Zoom".