Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани / IV студентска научна конференция "От атома до Космоса" с участие на ученици

   

На 13 и 14 май 2016 г. в гр. Шумен ще се състои четвъртото издание на Националната студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса". Конференцията се организира от академичния състав от направление "Физически науки" към Шуменския университет (ШУ) "Епископ Константин Преславски".

Националната студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до Космоса" се провежда ежегодно през месец май по време на Епископ-Константиновите дни на ШУ, като тази година тя е посветена на 45-годишнината от създаването на ШУ. През 2015 г. конференцията за първи път бе с участието на ученици (от девети до дванадесети клас).

Основните научни направления в Конференцията са 8:
1. Атомна и ядрена физика
2. Астрономия
3. Физика на кондензираната материя
4. Медицинска физика и радиоекология
5. Технически науки
6. Биофизика и биохимия
7. Науки за Земята
8 . Археоастрономия и археометрия

За повече информация (покана, такси, изисквания към докладите, програма и др.) посетете страницата на Конференцията - http://astro.shu-bg.net/ot-atoma-do-kosmosa/index.htm .

Академичният състав от направление "Физически науки" към ШУ най-учтиво кани студенти/докторанти/ученици да вземат участие в Конференцията.

ПОКАНА