Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Обяви и покани / Акад. Ширков - доктор хонорис кауза

   

На 17 октомври 2012 г. от 11 часа в Аулата на СУ "Св. Кл. Охридски" ще се състои церемония по повод обявяването на акад. Ширков от ОИЯИ, Дубна, за доктор хонорис кауза.

Словото на акад. Ширков ще бъде на тема

"Ликовете на симетриите в Природата, изкуствата и физиката"
от академик Дмитрий В. Ширков
(Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия)

Покана от г-н Ректора на СУ и г-н Декана на ФзФ
Резюме на словото на акад. Ширков
Биографични данни