Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2017/2018 уч.г. / Информация за приема в магистърските програми на Физическия факултет започващи през зимния семестър на учебната 2017/2018 година

   

Приемът се основава на конкурс в две форми:

1. Кандидатстване за места, субсидирани от държавата - кандидатите полагат конкурсен изпит

единен писмен изпитен тест, важащ за всички актуални магистърски специалности и програми на Физическия факултет, без специалностите Оптометрия и Компютърна и комуникационна техника, за които се провеждат отделни изпити.

2. Кандидатстване за обучение срещу заплащане - без конкурсен изпит.

 

Документите за конкурса ще се приемат във Физическия факултет в работните дни в периода:

28.08.201708.09.2017 в стая А 421, тел. (02) 862 30 91 или (02) 81 61 411.

Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч.

Таксата за участие се заплаща в касата на факултета, стая А 118.

 

Изпитният тест за кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата ще се проведе на 13 и 14 септември 2017:

13.09.2017 г. от 10 часа в зала А 415 на Физическия факултет - за всички магистърски програми (без МП Комуникационна и компютърна техника и Оптометрия).

14.09.2017г. 10 часа в зала А415 на Физическия факултет - за кандидатстващите в магистърските програми Комуникационна и компютърна техника и Оптометрия)

 

Забележка:

1. Кандидатите, явили се на предварителния изпитен тест на 31.05.2017г., не заплащат такса при подаване на документите за класиране, ако не планират явяване и на теста на 13 и 14 септември.2017г.

2. Конкурсът важи само за магистърските програми, започващи през зимния семестър.

3. Магистърските програми: Метеорология 5 сем., редовно/задочно обучение; Ядрена енергетика и технологии 5 сем., задочно; Оптометрия (6 сем. задочно обучение) : "Aстрономия и популяризация на астрономията“, задочно обучение ; Физика на земята атмосферата и океана , редовно/задочно обучение се обявяват само за платен прием.