Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2018/2019 уч.г. - ЧГБН

   

Прием на чуждестранни граждани, които са от българска народност, съгласно чл.5, ал.1 на ПМС №103/1993 г. и чл. 3 на ПМС №228/1997 г. за учебната 2019/2020 година

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта

 

Шифър Научна специалност Докторска програма Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 1  
2 4.1 Физически науки Физика на кондензираната материя 1