Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Бакалаври / Прием / Допълнителен прием за учебната 2019/2020 година

   

Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година.

За всички незаети места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием при следния график:

От 9 до 13 септември 2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием.

На 14 септември 2019 г. в Заседателната зала А415 на Физическия факултет ще се проведе допълнителен изпити по физика.

Класирането ще бъде обявено на 17 септември 2019 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 18, 19 и 20 септември 2019 г.

ВАЖНО! Студентите, подали документи за специалност Оптометрия, задочна форма на обучение, да се свържат с проф. Асен Пашов (pashov@phys.uni-sofia.bg).

Още информация(брой места)