Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

избран на заседание на Общото събрание на ФФ на 21,24 и 25 октомври 2011 г.;

променен с решение на Общото събрание на ФФ от 25 октомври 2013 г.

 

От квотата на хабилитираните преподаватели:

 1. Проф. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ, декан
 2. Доц. ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КАБАКЧИЕВА
 3. Доц. ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ СМИЛОВ
 4. Проф. ИНГРИД СИМЕОНОВА ШИКОВА
 5. Доц. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ
 6. Проф. АНЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
 7. Доц. ЛЮДМИЛА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
 8. Проф. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ
 9. Проф. ВАНЯ ЛУКОВА МАТАНОВА
 10. Проф. ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ РУМЕНЧЕВ
 11. Проф. ИВАН ЕЛЕНКОВ ЕЛЕНКОВ
 12. Проф. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ
 13. Проф. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА МИНЕВА
 14. Проф. ПЛАМЕН МАТЕЕВ МАКАРИЕВ
 15. Проф. ОЛЯ БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА
 16. Доц. МИЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
 17. Проф. СТИЛИЯН ЙОТОВ ЙОТОВ
 18. Проф. МАЙЯ ДИМИТРОВА ГРЕКОВА
 19. Проф. НЕЛИ АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
 20. Доц. ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ СТЕПАНОВ
 21. Проф. АЛЕКСАНДЪР ДИНОВ КЬОСЕВ
 22. Проф. РАЙЧО ВАНГЕЛОВ ПОЖАРЛИЕВ
 23. Доц. РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА
 24. Проф. СНЕЖАНА ЕВЛОГИЕВА ИЛИЕВА
 25. Проф. ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПАНИЦИДИС
 26. Доц. СОНЯ МЕТОДИЕВА КАРАБЕЛЬОВА
 27. Доц. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ПОПОВ
 28. Доц. АННА НИКОЛОВА БЕШКОВА
 29. Доц. СВЕТЛА МАРИНОВА МАРИНОВА

 

От квотата на нехабилитираните преподаватели:

 1. Гл.ас. ВАСИЛ БРАНИМИРОВ ВИДИНСКИ
 2. Гл.ас. СТОЯН ИВАНОВ АСЕНОВ

 

От квотата на докторантите и студентите:

 1. ВЕРОНИКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА, европеистика
 2. ЙОАННА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА, философия
 3. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ, социология
 4. РАДОСТИН ИВАНОВ РАДЕВ, социология