Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Състав на Факултетния съвет на ФФ, избран на 23.10.;26-28.10.2015 г.

 

Хабилитирани

 • Проф.д-р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ, Декан
 • Проф. дпсн ПЛАМЕН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ, ръководител
 • Доц. дпс ЙОАНА ДИМИТРОВА ЯНКУЛОВА,ръководител
 • Доц. д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ, ръководител
 • Доц. д-р ТАТЯНА ТРИФОНОВА ТОМОВА, ръководител
 • Проф. д-р ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПАНИЦИДИС, ръководител
 • Доц. д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ръководител
 • Доц. д-р ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КАБАКЧИЕВА
 • Доц. д-р КАЛОЯН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ, ръководител
 • Доц. дсн ТАНЯ БОЙЧЕВА ЧАВДАРОВА ръководител
 • Доц. д-р РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА, ръководител
 • Проф. дфн ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ РУМЕНЧЕВ, ръководител
 • Проф. дфн ОЛЯ БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА, ръководител
 • Проф.дфн ПЛАМЕН МАТЕЕВ МАКАРИЕВ
 • Проф. днк ИВАН ЕЛЕНКОВ ЕЛЕНКОВ
 • Проф. дпн НЕЛИ АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
 • Проф. д-р РАЙЧО ВАНГЕЛОВ ПОЖАРЛИЕВ
 • Проф. д-р АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ГЪНГОВ, ръководител
 • Доц.д-р БОЯН ИВАЙЛОВ ЗНЕПОЛСКИ
 • Проф. д-р АЛЕКСАНДЪР ДИНОВ КЬОСЕВ
 • Доц. д-р ЛЮДМИЛА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
 • Доц. д-р ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ СМИЛОВ
 • Доц. д-р МИЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
 • Доц. д-р МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
 • Доц. д-р АННА НИКОЛОВА БЕШКОВА
 • Доц. д-р ЕЛИЦА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА - БЕЛЧЕВА
 • Доц.д.н. ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ СТЕПАНОВ

 

Нехабилитирани

 • Гл. ас.д-р ДЕНИЦА ИВАНОВА ХИНКОВА
 • Гл.ас. д-р СТОЯН ИВАНОВ АСЕНОВ
 • Гл. ас.д-р ПЕТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
 • Гл. ас. д-р ВИХРА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

 

Студенти и докторанти

 • БОЯН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ - докторант
 • ЛИДИЯ БОЯНОВА КОНДОВА - докторант
 • АЛИЯ МОХАМЕД АЛИ БУАЗРА – студент, културология
 • ЛОРА РОСЕНОВА ДУЛОВА – студент, философия