Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

 

ИЗБРАН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФФ – 18.10.2019 Г.

 

Хабилитирани преподаватели

 

 • Проф.д.пс.н. СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА, Декан
 • Доц. д-р ИВАН КОЛЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д-р ВЕСЕЛИН ДАФОВ
 • Доц. д-р СТОЯН АСЕНОВ
 • Проф.д.ф.н. АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д.ф.н. СТИЛИЯН ЙОТОВ
 • Доц. д-р ВАСИЛ ВИДИНСКИ
 • Проф.д-р АЛЕКСАНДЪР ГЪНГОВ, ръководител катедра
 • Доц. д-р АННА БЕШКОВА
 • Доц. д-р ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА
 • Проф. д.пс.н. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д.пс.н. СНЕЖАНА ИЛИЕВА
 • Доц.д-р ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА
 • Доц.д-р СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ, ръководител катедра
 • Доц. д-р БОРИС ПОПИВАНОВ
 • Проф.д-р БОЯН ЗНЕПОЛСКИ, ръководител катедра
 • Доц. д.с.н. МИЛЕНА ЯКИМОВА
 • Доц.д-р ТАТЯНА ТОМОВА, ръководител катедра
 • Доц. д.п.н. МИЛЕНА СТЕФАНОВА
 • Доц. д-р АЛБЕНА ТАНЕВА
 • Доц.д.п.н. КАЛОЯН СИМЕОНОВ, ръководител катедра
 • Проф. д-р МАРИЯ СТОЙЧЕВА
 • Доц.д-р ДАНИЕЛА КОЛЕВА, ръководител катедра
 • Доц. д-р ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ
 • Доц.д-р МИЛЕНА МИЛАНОВА, ръководител катедра
 • Проф. д.ф.н. ОЛЯ ХАРИЗАНОВА
 • Доц.д-р ГЕРАСИМ ПЕТРИНСКИ, ръководител катедра

 

Нехабилитирани преподаватели

 

 • Гл.ас.д-р ВАЛЕРИЯ ВИТАНОВА
 • Гл.ас.д-р ДИМИТЪР БОЖКОВ
 • Гл.ас.д-р МИЛА МИНЕВА
 • Гл.ас.д-р СВЕТЛИНА КОЛЕВА

 

Студенти и докторанти

 

 • АГЛАЯ ДЕНКОВА, докторант
 • ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ, докторант
 • КРИСТИЯН ЧЕРНЕВ, студент
 • ТЕОДОРА ДЖОРГОВА, студент