Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

Хабилитирани преподаватели

 • Проф.д.пс.н. СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА, Декан
 • Доц. д-р ИВАН КОЛЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д-р ВЕСЕЛИН ДАФОВ
 • Доц. д.ф.н. ВЛАДИМИР ТЕОХАРОВ
 • Проф.д.ф.н. АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д.ф.н. СТИЛИЯН ЙОТОВ
 • Доц. д-р ВАСИЛ ВИДИНСКИ
 • Проф.д-р АЛЕКСАНДЪР ГЪНГОВ, ръководител катедра
 • Доц. д-р АННА БЕШКОВА
 • Доц. д-р ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА
 • Проф. д.пс.н. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ, ръководител катедра
 • Проф. д.пс.н. СНЕЖАНА ИЛИЕВА
 • Доц.д-р ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА
 • Доц.д-р СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ, ръководител катедра
 • Доц. д-р БОРИС ПОПИВАНОВ
 • Проф.д-р БОЯН ЗНЕПОЛСКИ, ръководител катедра
 • Доц. д.с.н. МИЛЕНА ЯКИМОВА
 • Проф. д.п.н. ТАТЯНА ТОМОВА
 • Проф. д.п.н. МИЛЕНА СТЕФАНОВА
 • Доц. д-р АЛБЕНА ТАНЕВА, ръководител катедра
 • Доц.д.п.н. КАЛОЯН СИМЕОНОВ, ръководител катедра
 • Проф. д-р МАРИЯ СТОЙЧЕВА
 • Проф.д-р ДАНИЕЛА КОЛЕВА, ръководител катедра
 • Доц. д-р ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ
 • Доц.д-р МИЛЕНА МИЛАНОВА, ръководител катедра
 • Доц. д-р ЕЛЕНА КАЛФОВА - ВОЙНОВА
 • Доц.д-р ГЕРАСИМ ПЕТРИНСКИ, ръководител катедра

 

Нехабилитирани преподаватели

 • Гл.ас.д- р ДИМИТЪР БОЖКОВ
 • Гл.ас.д- р ВАЛЕРИЯ ВИТАНОВА
 • Гл.ас.д- р СВЕТЛИНА КОЛЕВА
 • Гл.ас.д- р МИЛА МИНЕВА

 

Студенти и докторанти

 • ПОЛИНА ВЕЛЕВА, студент
 • БОЙКО ПАНЧЕВ, докторант
 • АНТОНИО СТОИЧКОВ, студент
 • КРИСТИАН СТЕФАНОВ, докторант