Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Учебни планове

   

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

бакалаври

редовно

задочно

магистри

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Библиотечно-информационни технологии

Управление на електронно съдържание

 • випуск 2017/18

История на книгата и четенето

 • випуск 2015/16

 

ЕВРОПЕИСТИКА

бакалаври

Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Европейски проекти

Е-Европа

Европеистика и социални науки - дистанционно

КУЛТУРОЛОГИЯ

бакалаври

 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

магистри

Културна антропология

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Мениджмънт и социализация на културното наследство

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

„Медии, комуникации, култура”

 • випуск 2017/18

Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

ПОЛИТОЛОГИЯ

бакалаври

магистри

Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)

Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно)

Политически мениджмънт (редовно)

Политически мениджмънт (задочно)

Политическо консултиране (редовно)

Европа и глобализиращият се свят - базов учебен план

Политически патологии на глобалния свят на английски език - базов учебен план

ПСИХОЛОГИЯ

бакалаври

магистри

Клинична психология

Детско-юношеска и училищна психология

Психология на здравето

Социална и юридическа психология

Трудова и организационна психология - редовно

Трудова и организационна психология - задочно

Организационно поведение и консултиране на организацията

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт, задочно (на английски език)

Обща психология на английски език, задочно

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

бакалаври

 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

магистри

Публична администрация - редовно

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Публична администрация - задочно

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Публичен мениджмънт и политики, редовно

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Европейска публична администрация, редовно

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Оценка на политики и оценка на въздействие, редовно

 • випуск 2017/18

 

СОЦИОЛОГИЯ

бакалаври

магистри

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Градски изследвания

 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

Политическа социология

 

ФИЛОСОФИЯ

бакалаври редовно

 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

бакалаври задочно

 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18

МАГИСТРИ

Философия

 • випуск 2016/17 - специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2017/18 - специалисти/ неспециалисти

История на философията

 • випуск 2016/17 - специалисти / неспециалисти

История и съвременност на философията

 • випуск 2017/18 - специалисти / неспециалисти

Виртуална култура
Глобалистика
Интегративна биоетика
Философия с преподаване на английски език - редовно / задочно
Социални изследвания на пола
Философия на съзнанието и езика
Философска антропология

Реторика (редовно) - специалисти / неспециалисти , (задочно) - специалисти / неспециалисти