Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Учебни планове

   

Бакалаври

Социология

Публична администрация

 • випуск 2012/13
 • випуск 2013/14
 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16

Политология

 • випуск 2012/13
 • випуск 2013/14
 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16

Културология

БИН редовно

БИН задочно

Психология

 • випуск 2012/13
 • випуск 2013/14
 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16

Европеистика

Философия редовно

 • випуск 2012/13
 • випуск 2013/14
 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16

Философия задочно

 • випуск 2012/13
 • випуск 2013/14
 • випуск 2014/15
 • випуск 2015/16

 

магистри

Философия - специалисти / неспециалисти
История на философията - специалисти / неспециалисти
Виртуална култура
Глобалистика
Интегративна биоетика
Философия с преподаване на английски език - редовно / задочно / дистанционно
Социални изследвания на пола - редовно / задочно
Философия на съзнанието и езика
Философска антропология
Клинична и консултативна психология - без практика / с практика
Детско-юношеска и училищна психология - специалисти / неспециалисти
Трудова и организационна психология - редовно / задочно
Организационно поведение и консултиране на организацията
Обща психология на английски език
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Градски изследвания

Политическа социология

Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно) - специалисти / неспециалисти, (задочно) - специалисти / неспециалисти
Политически мениджмънт (редовно) - специалисти / неспециалисти , (задочно) - специалисти / неспециалисти
Политическо консултиране
Културна антропология

Мениджмънт и социализация на културното наследство

Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)

Европейска магистърска програма „Медии, комуникации, култура”
Европейска магистърска програма „История на жените и половете”
Библиотечно-информационни науки и културна политика

Библиотечно-информационни технологии

Управление на електронно съдържание

История на книгата и четенето

Публична администрация - редовно / задочно
Публичен мениджмънт и политики - задочно
Европейска публична администрация - задочно
Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Европейски проекти

Е-Европа

Европеистика и социални науки - дистанционно
Реторика (редовно) - специалисти / неспециалисти , (задочно) - специалисти / неспециалисти