Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Учебни планове

   

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

бакалаври

редовно

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

задочно

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

магистри

Библиотечно-информационни науки и културна политика

 • випуск 2018/19

Библиотечно-информационни технологии

 • випуск 2018/19

Управление на електронно съдържание

 • випуск 2018/19

История на книгата и четенето

 • випуск 2018/19

ЕВРОПЕИСТИКА

бакалаври

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Европейска интеграция и дипломация на ЕС

 • випуск 2018/19

Европейски проекти

 • випуск 2018/19

Е-Европа

 • випуск 2018/19

Европеистика и социални науки - дистанционно

КУЛТУРОЛОГИЯ

бакалаври

магистри

Културна антропология

Мениджмънт и социализация на културното наследство

Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)

„Медии, комуникации, култура”

Културни изследвания в регионален контекст

Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

ПОЛИТОЛОГИЯ

бакалаври

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

магистри

Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно)

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Политически мениджмънт (редовно)

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Политически мениджмънт (задочно)

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Политическо консултиране (редовно)

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Европа и глобализиращият се свят - базов учебен план

Политически патологии на глобалния свят на английски език - базов учебен план

ПСИХОЛОГИЯ

бакалаври

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

магистри

Клинична психология

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Детско-юношеска и училищна психология

 • випуск 2016/17 - психолози/ хуманитари
 • випуск 2017/18 - психолози/ хуманитари
 • випуск 2018/19 - психолози/ хуманитари

Психология на здравето

 • випуск 2016/17 - психолози/ хуманитари
 • випуск 2017/18 - психолози/ хуманитари
 • випуск 2018/19 - психолози/ хуманитари

Социална и юридическа психология

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Трудова и организационна психология - редовно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Трудова и организационна психология - задочно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Организационно поведение и консултиране на организацията

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт, задочно (на английски език)

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Обща психология на английски език, задочно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

бакалаври

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

магистри

Публична администрация - редовно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Публична администрация - задочно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Публичен мениджмънт и политики, редовно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Европейска публична администрация, редовно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Оценка на политики и оценка на въздействие, редовно

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

СОЦИОЛОГИЯ

бакалаври

магистри

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

Политическа социология

 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

 

ФИЛОСОФИЯ

бакалаври редовно

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

бакалаври задочно

 • випуск 2015/16
 • випуск 2016/17
 • випуск 2017/18
 • випуск 2018/19

МАГИСТРИ

Философия

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

История и съвременност на философията

 • випуск 2017/18 специалисти/ неспециалисти
 • випуск 2018/19 специалисти/ неспециалисти

Виртуална култура
Глобалистика
Интегративна биоетика
Философия с преподаване на английски език - редовно / задочно
Социални изследвания на пола
Философия на съзнанието и езика
Философска антропология

Реторика (редовно) - специалисти / неспециалисти , (задочно) - специалисти / неспециалисти