Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Прием в магистърски програми

   

 

 

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/18Г.

Допълнителен прием на документи за платени форми в Публична администрация и Философските магистърски програми 13.09.2017г. до 29.09.2017г.

 

От 13.09.2017 до 29.09.2017 ще приемаме документи за следните магистърски програми в платена форма на обучение:

 

 

Документи се приемат в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 12 часа и от 13 до 17.00 часа.

 

Необходими документи за кандидатстването по електронен път и по стандартния начин:

 

  • Диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (приема се магистърска диплома, ако съответната степен е след средно образование, т.е. кандидатът няма бакалавърска степен, тъй като директно е завършил като магистър)
  • Копие на дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен, ако кандидатствате по стандартния начин – след сверяване с оригиналната диплома, която предоставяте, комисията Ви я връща и запазва копието. Ако кандидатствате по електронен път до 14 септември 2017г. в 63 аудитория на Ректората трябва да покажете оригиналната си диплома, не е задължително да го направите лично, може чрез друго лице или с куриер, ако предварително сте уговорили и заплатили обратното връщане на документите.

 

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 

  • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
  • Уверение за възпитаници на СУ.
  • Молбата за кандидатстване е типова и дава възможност за кандидатстване за повече от една програма, форма на обучение или основание на финансиране в рамките на Философски факултет. Може да се изтегли и попълни, а можете да я получите и от комисията по прием и да я попълните на място, ако не кандидатствате по електронен път.

 

Това е списък на кодовете на различните програми

 

Това е списък на таксите за обучение по семестри

 

  • Касов бон или банково бордеро за платена такса-участие в магистърски прием

 

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

 

  • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
  • По банков път на сметка:

 

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане
Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да попълвате молбата си за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.
Ако ще кандидатствате по електронен път – консултация можете да направите предварително с писмо до г-жа Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg или г-жа Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg (в периода от 10.05.2017г до 31.08.2017г.)
Ако кандидатстващият не е в състояние да подаде лично документи – може да го направи друго лице, което е снабдено с всички необходими за кандидатстването документи и копие на лична карта или паспорт на кандидатстващия.

Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г.
Записване на новоприетите магистри от 27.09.2017г. до 29.09.2017г.
Ректорска заповед за класираните в платена форма и за незаетите места от държавна субсидия се очаква до 06.10.2017г.
Записване на новоприетите магистри от 09.10.2017г. до 11.10.2017г.