Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Прием в магистърски програми

   

 

Предварителен прием на документи за магистърските програми на Философски факултет

Възможно е да настъпи промяна в крайните срокове за кандидатстване.

Окончателните срокове и графиците на изпитите ще публикуваме тук, на сайта на Философски факултет и сайта на магистърския прием не по-късно от края на месец юли. Бройките за държавните субсидии все още не са утвърдени с ректорска заповед. Такава очакваме не по-късно от началото на месец август.

Предвиждаме документи за кандидатстване да се подават по електронен път от 01.06.2018г. до 05.09.2018г.

Попълването на електронния формуляр ще стартира от 01.06.2018г

Това е линк към системата https://phls.kmk.uni-sofia.bg/

Кратки указания за процедурите по кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет можете намерите тук, но препоръчваме да се запознаете с пълното съдържание на сайта или да се консултирате с лице от комисията по прием на Философски факултет, ако имате съмнения или неясноти.

Сайт на приема http://ma.su-phls.info/

Попълването на електронния профил е задължително. Ако не сте в състояние да се справите сами – можете да се възползвате от помощта на екипа по прием във Философски факултет, които ще можете да намерите от 12.07.2018г. до 13.07.2018г. и от 27.08.2018 до 05.09.2018 г. включително. Ако ни посетите през юли – не е нужно да идвате в края на август или началото на септември и обратното. Двата периода, в които ще работи приемната, обявяваме, за да не се налага кандидатите ни да се съобразяват с нас през летните си почивки.

Приемното ни време е от 9.30 ч. до 17.00ч. (без прекъсване)

Приемната на Философски факултет се намира на бул. Цариградско шосе 125,в блок 4 на кампус Изток, зала „Яйцето“, етаж 1

 

Capture

С градски транспорт можете да стигнете до този адрес с:

автобуси 84, 280, 305 и 306

тролейбуси 4, 5, 8, 11

Ако ползвате лично превозно средство – зад блок 4 може да се паркира, няма такси и специален режим на престой

Задължително е да верифицирате подадени документи по електронен път. Ако сте попълнили документите си в електронната система, заплатили сте онлайн и сте получили входящ номер – предстои Ви последна стъпка от кандидатстването – ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

Кога и как можете да направите това – всеки работен ден в периода от 27.08.2018 до 12.09.2018г. от 9.30 ч. до 17.00ч. (без прекъсване) в приемната на Философски факултет на бул. Цариградско шосе 125,в блок 4 на кампус Изток, зала „Яйцето“, етаж 1

Ако полагате изпити можете да го направите в деня на изпитването, след приключването му. Това не важи за кандидатстващите в Психология на здравето и Обща психология на английски език. Тези изпити са в почивни дни и се налага валидирането да стане в работен ден в периода от 27.08.2018 до 12.09.2018г.

Всички, кандидатстващи без полагане на изпити, които са подали документи по електронен път, задължително трябва да направят верификация на подадените документи в работен ден от 27.08.2018 до 12.09.2018г.

Ако подадете документи по електронен път, но не извършите верификация – няма да бъдете допуснати до класиране.

Приемните изпити ще се проведат между 7.09.2018г. и 12.09.2018г.

Това е линк към графика

Необходими документи за кандидатстването:

  • Диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (приема се магистърска диплома, ако съответната степен е след средно образование, т.е. кандидатът няма бакалавърска степен, тъй като директно е завършил като магистър)

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

  • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
  • Уверение за възпитаници на СУ.

Това е списък на таксите за обучение по семестри

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите през системата за кандидатстване чрез онлайн плащане или

  • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
  • По банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

В близост до приемната се намират следните банкови клонове, в които може да се извърши плащане на такси

  • Първа инвестиционна банка – бул. „Цариградско шосе“ 14, 1113 ж.к. Изток
  • Societe Generale Експресбанк – бул. „Цариградско шосе“ 14-A, 1113 ж.к. Изток
  • Централна Кооперативна Банка – Цариградско шосе“ 87, 1113 Гео Милев
  • Пощенска банка – 24Б, бул. „Цариградско шосе“ бул. „Цариградско шосе, 1113
  • Такса може да се плати и чрез Изипей

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим внимателно да попълвате електронната форма за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.
Консултация можете да направите предварително с писмо до г-жа Зорница Ангелова и г-жа Ваня Йосифова(в периода от 01.06.2018г до 31.08.2018г.) на адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg