Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Прием в магистърски програми

   

 

Магистърски прием във Философски факултет

Прием на документи за платени форми на обучение в Публична администрация и Философия от 10.09.2018 до 26.09.2018г.

От 10.09.2018 до 26.09.2018 стартира прием на документи за платените форми на следните магистърски програми:

Публична администрация
Европейска публична администрация
Публичен мениджмънт и политики
Публична администрация на английски език
Оценка на политики и оценка на въздействие
Философия
История и съвременност на философията
Интегративна биоетика
Философия на съзнанието и езика
Философия с преподаване на английски език
Философска антропология
Виртуална култура
Реторика

До 14.09.2018г. и на 26.09.2018г. Можете да подадете документите си в приемната на Философски факултет, която се намира на адрес бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала Яйцето - от 9.30 до 17.00ч.

От 15.09.2018г. до 25.09.2018г. документи ще се подават при г-жа Ирена Черешарова на адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат, Южно крило, етаж 4, каб. 47

Класиране в държавна субсидия и платена форма - 25.09.2018г.

Записване на новоприетите магистри или потвърждаване на участие във втори етап на 26 и на 27.09.2018г.

Класиране за втори етап - до 08.10.2018г.

Записване на приетите във втори етап от 09 до 11.10.2018г.