Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Социология

   

Социологията изследва социалния свят, социалните отношения, социалната промяна; тя анализира начина, по който са организирани обществата, как хората се обединяват или разделят в различни културни и социални контексти, как хората виждат обществата и собствените си идентичности. Социологията на кара да поставяме под въпрос „приетия на доверие“ свят и да го изследваме рефлексивно. Като социолози ние развиваме социологическо въображение и способност да мислим критически собственото си настояще, да виждаме неговата структуриране и връзката му с миналото.

Катедра „Социология“, класирана на първо място в България, предлага обучение, което съчетава познаването на социологическите теории и школи с овладяването на основни количествени и качествени методи в социологическите изследвания. Тя има за цел да формира теоретични знания и аналитични нагласи за разбиране и изследване на социални и социологически проблеми. Едновременно с това катедрата предоставя знания и умения за професионално провеждане на различен тип социологически изследвания. Образованието по социология в бакалавърска степен формира и умения за информирано разработване на публични политики в различни сфери.

Бакалавърската степен по социология предлага набор от задължителни и избираеми курсове, което гарантира от една страна качественото овладяване на основните теоретични знания и емпирични умения, а от друга – позволява на студентите да следват собствения си интерес в различни социологически полета, разработвани в катедрата. Студентите се ангажират задължително и в поне една изследователска практика, за да овладеят практически изследователски умения, както и в стаж, релевантен на обучението им във външна за университета институция, за да получат практически професионален опит.

Образованието по социология дава възможност на бакалаврите по социология да се реализират професионално в социологически, маркетингови, ПР и рекламни агенции, в академични институции, в училища, в медии, в органи на държавната и местната власт, в консултантски фирми, в политически партии, в неправителствения сектор, в изследователски отдели на бизнес организации.