Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Европеистика

   

Специалност „Европеистика“ е българският аналог на специалността European Studies, която през последните 50 години се утвърждава като една от най-престижните и перспективните в редица висши учебни заведения от цял свят.

Създаването на специалност „Европеистика“ бележи началото си с въвеждането на интердисциплинарната магистърска програма „Европейски изследвания“, която след началото на преговорите за членство в ЕС бе преименувана на „Европейска интеграция“. Тя е разработена в рамките на проект № 07340/1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София.

Бакалавърската програма на специалност „Европеистика“ е създадена малко след това, като началото си тя бележи през академичната 1999/2000 г. От тогава бакалавърската степен на интердисциплинарната специалност също подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция в широк общообразователен и практически аспект.​

Образованието по Европеистика в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ провежда последователно следните принципи, които са защитени чрез инструментите на съвременното висше образование:

  • интердисциплинност на базисната подготовка;
  • многообразие на образователните профили, което позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите;
  • отворен характер на учебното съдържание и поддържане на учебния план и отделните програми и курсове в съответствие с динамиката на предмета;
  • прилагане на нови образователни подходи, въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи;
  • широко въвеждане на практически подходи и умения за самостоятелно решаване на реални проблеми.

Добре дошли, първокурсници!